A TASZ tovább küzd az egyházügyi törvény jelentős módosítása érdekében

március 17, 2016

TASZA TASZ kampányt indít annak érdekében, hogy a kormányzat az egyházügyi törvénnyel kapcsolatban ne térjen ki a kötelezettségei elől, és úgy módosítsa azt, hogy összhangban legyen Magyarország nemzetközi kötelezettségeivel, és ne vezessen újabb megalázó ítéletekhez és költséges kártérítési kötelezettségekhez.

A kampány – melynek részeként a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) egy honlapot indított – célja fölhívni a figyelmet az egyházügyi törvény kormányzati módosítására vonatkozó, gyenge lábakon álló javaslatra.

Mint arról a Budapest Beacon korábban beszámolt, a 2011-ben elfogadott egyházügyi törvényről 2014-ben az Emberi Jogok Európai Bírósága kinyilvánította, hogy sérti az emberi jogokat, majd – mint arról ugyancsak beszámoltunk –, a kormány fellebbezését is elutasította, így a magyar államnak nem maradt más lehetősége, mint hogy kiegészítse a törvényt oly módon, hogy az megfeleljen az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága elvárásainak is.

A TASZ által indított honlapon aláírható egy Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett petíció, melynek aláírói egy olyan törvénymódosítás kidolgozását várják el a parlamenttől, mely

„- biztosítja minden ember lelkiismereti meggyőződésének egyenlő tiszteletét, valamint a lelkiismereti alapon szerveződő közösségek önmeghatározását,

– biztosítja a vallási közösségek jogegyenlőségét, és nem biztosít előjogokat egyes egyházaknak nemcsak a hitéletet érintő működésüket illetően, hanem a közoktatásban való részvétel, az adózás, a hitélet és a közhasznú tevékenységek állami finanszírozása, valamint a politikai döntéshozatalban való részvétel terén sem – sem egymáshoz, sem más hasonló tevékenységet végző civil szervezetekhez képest,

– biztosítja az állam világnézeti semlegességét, az állam szigorú elválasztását az egyházaktól,

– jogi, morális és anyagi szempontból orvosolja azoknak az egyházaknak a jogsérelmeit, amelyeket a magyar állam megfosztott a státuszuktól, illetve nem teszi ki a magyar adófizető polgárokat újabb kártérítési kötelezettségek kockázatának,

– összhangban van Magyarország alkotmányos, az egyenlő jogok kiterjesztésén alapuló hagyományaival, és nem lép vissza a rendszerváltás, sőt az 1848 előtti egyházpolitikához,

– összhangban áll az Emberi Jogok Európai Egyezményének rendelkezéseivel és megfelel az Emberi Jogok Európai Bírósága által lefektetett követelményeknek!”

A petíciót – melyhez bárki csatlakozhat – eredetileg öt magánszemély és két szervezet jegyzi: David Baer, a Texasi Evangélikus Egyetem professzora, Hegyi Szabolcs, a TASZ gyülekezési jogi és lelkiismeretiszabadság-programjának vezetője, Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze, Kelemen Katalin, a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség rabbinője és Schweitzer Gábor, jogász, valamint az Emberi Jogok és Szabadságjogok Olaszországi Koalíciója és a Lengyel Helsinki Alapítvány az Emberi Jogokért.