Az Európai Bizottság kiértékeli a 2014-es magyar Nemzeti Reform Programot és a Konvergencia programot

június 5, 2014

ec2

Hétfőn az Európai Bizottság kiadta a 2014-es magyar Nemzeti Reform Programmal és a Konvergencia programmal kapcsolatos értékelését, melyet a magyar tisztviselők 2014. április 30-án nyújtottak be a Bizottsághoz.

Magyarország 2014-es Konvergencia programja  körvonalazza az ország terveit a közfinanszírozás, a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés területein.

Magyarország 2014-es Nemzeti Reform Programja szorosan kapcsolódik a Konvergencia programhoz. Az Európai Unió összes tagállama elkötelezte magát a az Európa 2020 stratégia mellett. Azonban, mivel minden tagország különböző gazdasági körülményekkel rendelkezik, a tagországoknak a saját céljaikat az EU céljainak megfelelően kell kialakítaniuk, ezért a tagországoknak el kell készíteniük saját programjaikat, hogy megmutassák, az irányelvek és lépések milyen módon tudják fenntartani a növekedést és a munkahelyeket az Európa 2020 céljaival összhangban.

A Bizottság megvizsgálta a magyar kormány évenkénti költségvetési kalkulációját, és megjegyezte, hogy az ország középtávú költségvetési céljainak nagy mértékű eltérései kockázatot jelentenek. A Bizottság arra is figyelmeztetett, hogy a 2014-es és 2015-ös magyar adósság-csökkentési mutató nincs összhangban.

A Bizottság beszámolójában kitér magyar gazdaság hitelezési problémáira, valamint a pénzügyi szektor szabályozási terheire is. Emellett a Bizottság olyan irányelvi problémákat is felvetett, melyek a hitelezők növekvő morális kockázata miatt fontos foglalkozni.

A jelentés foglalkozik a magyar kormány költségvetési lépéseivel, a hitelezéssel, az adóztatási gyakorlattal, a foglalkoztatottsággal és a társadalmi együttműködéssel, az oktatással és az energiaszektorral is.