Az egyházi bíróság megtárgyalja ifj. Hegedűs Loránt „provokatív politikai akcióját”

január 6, 2014

Hegedus

ifj. Hegedűs Loránt leleplezi Horthy mellszobrát a Szabadság téri Református templom előtt

A Magyar Református Egyház bírósága összeül, hogy megtárgyalják ifj. Hegedűs Loránt ügyét, melynek következménye akár hivatalvesztést is lehet a lelkész számára – írja a nol.hu. A Budapest-Észak Egyházmegye bírósága soron kívül, már ebben a hónapban ülésezhet. A Református Egyház jogtanácsosa és az ügyészként eljáró Horváth György a legsúlyosabb büntetés – a hivatalvesztés – kiszabását kezdeményezi.

Bogárdi Szabó István püspök kezdeményezte az eljárást, miután ifj. Hegedűs Loránt, aki egy Jobbikos parlamenti képviselő férje, mellszobrot állíttatott Horthy Miklósnak, a vitatott második világháborús vezetőnek múlt novemberben a Szabadság téri Református templom bejáratánál. A püspök elmondta: „egyházunk közfelfogását és korábbi megnyilatkozásait semmibe véve, a keresztyéni közösséget lejáratva a Szabadság téri református templomban provokatív politikai akciót szerveztek”.

Karácsony táján úgy tűnt, a Budapest-Észak egyházmegyei bíróság nem fog tudni ülésezni. A lehetséges bírák közül többen visszaléptek arra hivatkozva, hogy elfogultak az ügyben. A bírósági ülés lefolytatásához három bírára van szükség, de mivel egyikük visszalépett, csak ketten maradtak.

Előrelépés hiányában Horváth György jogtanácsos nyílt levelet küldött az egyházi vezetőknek, melyben kilátásba helyezte, hogy 23 év után lemond tisztségéről. (Az egyházi eljárás során a jogtanácsos lényegében azt a szerepet tölti be, amit világi bíróságokon az ügyész.)

Horváth György azt írta, az elfogultságra való hivatkozás csak a gyávaság leplezésére szolgál: az egyházi bíróság tagjai valójában a Jobbiktól félnek és attól, hogy nevük megjelenik a Kuruc.infón. Lemondását indokolva kitért arra is, hogy a szóban forgó bíróság korábban már két esetben, szintén elfogultságra hivatkozva nem volt hajlandó eljárni ifjabb Hegedűs Loránttal szemben.

A Budapest-Észak egyházmegye elnöksége kiállt a Horváth György által kritizált bírák mellett. Az egyházmegyei elnökség szerint „senki sem kérdőjelezheti meg, ha egy bíró elfogultságot jelent be. Inkább tiszteletet érdemel, ha jelzi, nem tud pártatlan lenni az eljárásban.”

Időközben az egyik – előzőleg elfogultságot jelentő – bíró meggondolta magát, és mégis vállalta a részvételt a perben. Horváth György pedig abban állapodott meg Simonfi Sándor esperessel és Veres Sándor főgondnokkal, hogy a Budapest-Észak Református Egyházmegye bírósága soron kívül, az ő jogtanácsosi közreműködésével tárgyalja meg az ügyet. A jogtanácsos megkövette azokat a bírákat, akik vállalták részvételüket, valamint azokat, akik „valós és tisztességes okból tekintették magukat elfogultnak”.

Horváth György nem tudja, hogy melyik bíró (és milyen hivatkozással) vonta vissza elfogultsági nyilatkozatát. Nem is kíván foglalkozni a kérdéssel, örül, hogy végül megvan a kellő bírói létszám az eljáráshoz. A jogtanácsos elmondta: pontos időpont nincs, de több mint valószínű, hogy még ebben a hónapban megtartják ifjabb Hegedűs Loránt ügyének tárgyalását. Horváth György szerint elképzelhető, hogy rögtön az első tárgyalási napon megszületik az ítélet.

Horváth a Szabadság téri Horthy-szobor avatásáról fellelhető összes írott és képi híradást beszerezte. A begyűjtött bizonyítékok alapján a tíz lehetséges fegyelmi büntetés közül a legsúlyosabb kiszabását kéri ifjabb Hegedűs Loránttal szemben: ez palástvesztést, azaz a lelkészi hivataltól való megfosztást jelent.

A vádirat megfogalmazása előtt Horváth György szerette volna az érintett lelkészt is meghallgatni, de „ő nem reagált a megkeresésemre”.

Hivatkozás:

Soron kívüli tárgyalás ifjabb Hegedűs ügyében, nol.hu; 2013. január 3.