Új egyházi eljárás indul a református ifj. Hegedűs Lóránttal szemben a Horthy szobor miatt

július 8, 2014

Hegedus

A Magyarországi Református Egyház sok vitát kiváltó lelkésze, ifj. Hegedűs Lóránt, a jobbik parlamenti képviselőjének férje új eljárás elé néz az egyházmegyei bíróságon, a temploma előtt felállított háborús vezető, Horthy mellszobra miatt. A 2013. november 3-án rendezett szoboravatás több ezer dühös tiltakozót vonzott, és arra ösztönözte Szabó Istvánt, a dunamelléki egyházkerület püspökét, hogy fegyelmi eljárást indítson Hegedűssel szemben.

Rácsaptak a kezére

2014. március 7-én a Budapest-Északi Református Egyházmegye bírósága írásbeli megrovásban részesítette a lelkipásztort, amelyben azt írták, hogy Hegedűs Lóránt magatartása “az evangélium mértéke szerinti tiszta erkölcsbe” ütközött, ezért fegyelmi vétséget követett el. Az ítélettel sem az egyházmegyét képviselő jogtanácsos, sem a panaszlott ügyvédje nem volt elégedett.

Bár az egyházügyi bíróság két elnökének egyikeként jelen volt , Szabó István püspök nem vehetett részt a meghallgatáson elnökként, ami miatt az egyházi vezetők a Tiszáninneni egyházkerülethez irányították az ügyet.

A korábbi döntést hatályon kívül helyezték

A Tiszáninneni egyházkerület indoklása szerint az első fokú eljárásban súlyos eljárásjogi szabálysértés történt. Az eljárásjogi szabálysértés akkor történt, amikor 2014. január 30-án a panaszlott jogi képviselője elfogultsági indítványt terjesztett be nemcsak az ügyben eljáró bíróságra, hanem a Budapest-Északi Református Egyházmegye teljes bírósága – beleértve a bíróság elnökségét – ellen, és ezt az indítványt a Budapest-Északi Református Egyházmegye Bírósága Elnöksége bírálta el.

Az egyházi bíróság kimondta, újra kell tárgyalni az ügyet

A döntés gyakorlatilag új eljárás lefolytatása előtt nyitotta meg az utat, új bírósági meghallgatással. A Tiszáninneni egyházkerület bíróságának határozata jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat értelmében új elsőfokú bíróság kijelölésére kerül sor és a fegyelmi eljárást az elejéről, vagyis az előkészítő szakasztól kell ismét lefolytatni.

Hivatkozás:

Új egyházi eljárás indul Hegedűs Loránttal szemben, HVG.hu; 2014. július 8.

Szabadság téri szoboravatás: új eljárás, Reformatus.hu; 2014. július 6.