A 2014-es választás a kommunista bűnök népszavazása lesz

január 13, 2014

Orban1

Bajnai Gordon ellenzéki vezető reményei szerint az idei parlamenti választás népszavazás lesz Orbán Viktor kormányáról. Orbán Viktor szándéka szerint viszont arról szól majd a szavazás, hogy a magyar nép elleni bűnöket elkövető kommunista vezetők az igazságszolgáltatás elé kerüljenek-e.

A 2013. október 23-án a Hősök terén díszsorfal előtt megtartott beszédében Orbán Viktor ugyanazokkal a szavakkal sározta be politikai ellenzékét, mint azokat, akik „elárulták” az 1956-os forradalmat és visszahívták a szovjet tankokat.

„Tudjuk, hogy a magyar szabadságnak nem csak hősei voltak, hanem árulói is. Tudjuk, hogy az összes forradalmunkat külföldről verték le. Azt is tudjuk, hogy mindig voltak olyanok, akik segítették a külső ellenséget.”

„2006-ban, 16 évnyi demokrácia után ezen a napon puskákkal vadásztak ránk a pesti utcán. Lovasrohamot vezényeltek, és kardlappal verték a békés ünneplőket. Azt is tudjuk, hogy mindez azért történhetett, mert azok kezében volt a kormányzati hatalom, akik gátlás nélkül felhasználhatták az állam fegyveres testületeit saját népük ellen. Tudjuk jól, ne legyen kétségünk felőle, ma ismét közénk lövetnének – jó esetben gumilövedékkel –, és megint ránk vezényelnék az állam erőszakszervezeteit. Ma is megtennék, ha megtehetnék, csak azért nem teszik, mert a magyarok elsöprő többsége a legutóbbi választáson félretolta őket.”

„Azt is jól tudjuk, hogy a volt kommunisták juttatták Magyarországot és a magyarokat a spekulánsok és a nemzetközi pénzipar kezére. Tudjuk, hogy ők voltak és mindig ők azok, akik készen állnak arra, hogy Magyarországot ismét átadják a gyarmatosítóknak… A rendszerváltás idején is már csendben szövetkeztek a külső erőkkel, hogy átjátsszák nekik az ország vagyonát és erőforrásait. Arra is jól emlékszünk, hogy 1989-ben itt álltunk lelkesen, és azt hittük, elég lesz a szabadsághoz, ha a szovjetek elmennek és választásokat tartunk.”

„Akkor még nem tudtuk, hogy a szabadságjogok összessége nem azonos a szabadsággal. Akkor még nem tudtuk, hogy a múlt emberei már szervezkednek, és készülődnek hatalmuk átmentésére, ahogy 56-ban is, amikor már úgy tűnt sikerül, és szabadok leszünk, már szervezték a szovjetek visszahívását és a megtorlásokat. A rendszerváltás idején is már csendben szövetkeztek a külső erőkkel, hogy átjátsszák nekik az ország vagyonát és erőforrásait”.

Január 2-án és 3-án az M1 állami televíziós csatorna Jelenczky István „Az igazság soha nem késő” című 3 órás „dokumentumfilmjét” vetítette le. A film arra a kérdésre keres választ, hogy miért nem kerültek soha a kommunista rezsim bűneinek felelősei az igazságszolgáltatás elé. A kérdésre a választ úgy adja meg a film, hogy ugyan az a „pusztító erő” ragaszkodik a holokauszt áldozatainak igazságához, amely szándékosan utasítja vissza az igazságszolgáltatást a kommunizmus áldozatai számára.

A film a Zétényi-Takács féle 1991-es igazságtételi törvényjavaslat parlamenti vitájára koncentrál, mely arra tett javaslatot, hogy az elévülési időtől függetlenül mindenkit felelősségre lehessen vonni, aki a magyar nép ellen követtet el bűnöket. Ahelyett, hogy a törvényt megszavazták volna, Göncz Árpád a törvényjavaslatot az Alkotmánybírósághoz küldte, melyet akkor a későbbi államfő, Sólyom László vezetett, és azt mondta ki, hogy a törvény alkotmányellenes.

A film azzal vádolja meg az első kommunizmus utáni kormányt, és Sólyom bíróságát, hogy ugyanaz a „pusztító erő” korrumpálta őket, mely „3000 éve kezében tartja a világ kereskedelmét, pénzügyeit és médiáját”.

A filmben nyomon követhető összeesküvés elmélet fő szószólója az a Bogár László volt- akit a 444.hu “ ezoterikus világösszeesküvés-hívő önjelölt professzornak” nevezett -, aki a szefárd kereskedő-bankár családokat okolja Magyarország a törökök és a Habsburgok, majd később a németek, szovjetek és most a Nemzetközi Valuta Alap általi leigázása miatt.

Bognár azt a következtetést vonja le, hogy Magyarország problémáit az elmúlt ötszáz évben a kereszténység elutasítása okozza, az, hogy a szakrális magyarság ezer éve beszorult a deszakrális nyugat és kelet közé. A film amellett érvel, hogy a „pusztító erő” jelenkori ügynökei manipulálták az 1989-es rendszerváltást, hogy megvédje a kommunista bűnök elkövetőit a felelősségre vonástól, hogy így majd visszakerülhessenek a hatalomba.

A film összeszövi a szemtanúk vallomását a kommunisták által elkövetett állami üldöztetésről, kínzásokról és gyilkosságokról Bognár és egyéb hozzáértő konzervatívok, mint például Bagdy Emőke és Bencze Izabella kommentárjaival.

Miután közel három órát szentel a film annak az ügynek, hogy a volt kommunista vezetőket felelősségre vonják, arra is rámutat, hogy a 2011-ben elfogadott alkotmány lehetővé tette, hogy Biszku Bélát, a korábbi belügyminisztert büntetőeljárás alá vonják a magyar nép ellen elkövetett bűnökért. Gulyás Gergely Fideszes képviselő és Gellért Ádám nemzetközi jogász álláspontja szerint az új nemzetközi jogi egyezmények szerint a pártok döntései parancsként értelmezendőek, és a pártok vezetőit ezért jogilag is felelősségre lehet vonni.

Biszku két éve került a nyilvánosság elé, amikor egy film idézte az általa elmondott sorokat, mely szerint nem végeztek ki elegendő magyart az 1956-os felkelés után. Biszkut októberben háborús bűnökkel és más bűncselekményekkel vádolták meg, melyeket belügyminiszterként követett el az 1956-os forradalom leverését követő brutális megtorlások során. Azóta az ügyészség további bűncselekményekkel is megvádolta.

Decemberben Ibolya Tibor főügyész a kormányoldali Magyar Hírlapnak (Széles Gábor Fidesz-támogató tulajdona) elmondta, az ügyészség csak most lát arra lehetőséget, hogy Biszkut felelősségre vonja az „új jogi megközelítés” eredményeképpen, melyhez példát szolgáltat a volt NDK-s kommunista pártigazgatók elítélése.

Múlt héten a Fővárosi Ügyészség bejelentette, hogy február 28-ig meghosszabbította a nyomozást a Biszku Béla egykori belügyminiszter elleni feljelentések kapcsán indult eljárásokban, ami azt jelenti, hogy valószínűleg további államellenes bűncselekményekkel is megvádolják őt.

Pénteken a Fidesz által támogatott Civil Összefogás Fórum alapítója, Csizmadia László sajtótájékoztatót tartott, és felhívta a választók figyelmét arra a tényre, hogy a Magyar Hirlap cikksorozatot tett közzé, melyben azonosítja a felelősöket az állam i vagyon ellopásáért a  Medgyessy Péter (2002-2004), Gyurcsány Ferenc (2004-2009), és Bajnai Gordon (2009-2010) vezette kormányok idején.

Akik gyaníthatóan ebben a tevékenységben részt vettek, akik most a hatalomba vissza akarnak jönni és egy zárt részvénytársaságban végezték a magyar állam és az emberek vagyonának a kezelését, úgy tűnik, hogy nagy valószínűséggel számon kérhetők lesznek. Név szerint gondolunk Gyurcsány Ferencre, Bajnai Gordonra, Veres Jánosra (a Gyurcsány kormány pénzügyminisztere – a szerk.) és nem kevésbé Mesterházy Attilára (az MSZP elnöke) is – mondta el Csizmadia.

Csizmadia azt is közölte, hogy „legfőbb sejtésük az”, hogy a 2007-es vagyontörvényt nem szerkezeti váltás és „jobbítás” érdekében fogadták el, hanem azért, mert az „eszköze volt annak, hogy el lehessen tüntetni azokat a szabálytalanságokat, amelyek az elődszervezeteknél és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél is megvalósultak”. Elmondta továbbá, hogy „a választóknak lehetőségük lesz arra, hogy még a bírósági ítéletek előtt erkölcsi döntést hozzanak, és „útilaput” kössenek azok talpára, akik a nemzeti vagyon hűtlen kezelésével gyanúsíthatók.”

Csizmadia László arról is beszámolt, hogy várhatóan március 15-ére egy újabb békemenetet (a vitatott Fidesz kommentátor, Bayer Zsolt által vezetett felvonulást) hirdetnek majd „az összefogás demonstrálására”, csakúgy, mint október 23-án.

Nem kell olyan paranoid elképzelés, mint Bogár Lászlóé ahhoz, hogy lássuk, mindez hova vezet, és hogy az áprilisi választást média őrület és a Biszku Béla elleni bírósági per fogja körülvenni. A magyar nemzet elleni bűncselekmények, akár valósak, akár elképzeltek, biztosan nagy figyelmet fognak kapni a médiában az áprilisi választásokat megelőző hónapok során.

Hivatkozás:

A kommunista múlt igazságtalanságai helyett zavarodott világösszeesküvést adott le a köztévé, 444.hu; 2014. január 9.

CÖF: nevezzék meg a 2010 előtti nemzeti vagyonvesztés felelőseit!, propeller.hu; 2014. január 10.

Tovább nyomoznak Biszku ügyében, propeller.hu; 2014. január 10.