A rendszeres szociális segély 2015. március 1-től megszűnik Magyarországon

november 24, 2014

Varga1

Az iskolák, kórházak, sőt még a tankönyvpiac államosítása után úgy tűnik, a kormány nem csinál problémát a szubszidiaritás elvének alkalmazásából, ha arról van szó, hogy csökkentse saját felelősségét a szegények és hátrányos helyzetűek ellátása terén.

A Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által benyújtott törvénytervezet a felelősség áthárításának egyik megdöbbentő példájaként 2015. március 1-től az önkormányzati képviselőtestületek hatáskörébe utalja a jelenleg a kormány felelősségi körébe tartozó szociális ellátás elosztását. A törvényjavaslat értelmében a kormány jövő és márciusától kiveszi az állami feladatok közül a rendszeres szociális segélyt, és a helyi önkormányzatokhoz delegálja. Települési feladatként azonban már nem rendszeres szociális segélynek fogják nevezni, hanem a törvényjavaslat szövege alapján „aktív korúak ellátásának” vagy „rendkívüli települési támogatásnak”.

A hvg.hu cikke szerint az állam által biztosított támogatási formák közül számos ellátás  járási  hatáskörbe,  az  önkormányzati  ellátások  képviselő-testületi hatáskörbe kerülnek. Ebbe a körbe tartozik az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. (2015. szeptember 1-től a 4-6 éves gyermekek szülei csak akkor kapják meg a családi pótlékot, ha a gyermekek rendszeresen óvodába járnak. )

A törvényjavaslat szerzője szerint a jövőben azok kapnak majd támogatást,  akik valóban rászorulnak. Az indoklás szerint a kormány célja, hogy minél többen éljenek segély helyett munkából. Ha a törvényt elfogadják, az önkormányzatok döntenek majd a támogatásokról. Minden rászoruló kap majd juttatást, azok viszont nem, akik korábban visszaéltek a szabályokkal. A javaslat benyújtója szerint a helyi közösségek rendelkeznek azzal a tudással, amely alapján eldönthetik: ki jogosult támogatásra, és ki nem.

Felmerül a kérdés, hogy rendelkezésre áll-e majd a szükséges pénz. A HVG cikkében azt írja, a kormány lényegében azt ígéri, hogy „amelyik önkormányzatnak nem lesz elég pénze a segélyekre, az a költségvetésből kap eleget”. Azonban nincs meghatározva a 3.200 önkormányzat számára a szociális segélyezés finanszírozásának pontos módszere.

A  szociális törvény az önkormányzatok által biztosítandó segélyek  tekintetében  annyit  ír  elő,  hogy  az  önkormányzat  a  helyi  viszonyokhoz mérten a krízishelyzetben  lévő  személyek  számára,  illetve  a  helyi  szociális  problémák  kezelésére települési  támogatást  nyújt. A települési támogatás  egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat  rendeletben  határozza  meg.  Ennek  megfelelően  a  méltányossági közgyógyellátásra,  a  méltányossági  ápolási  díjra  valamint  az  önkormányzati  segélyre vonatkozó szabályozást a szociális törvény a továbbiakban nem tartalmazza, számol be a hvg.hu.

Hivatkozás:

http://hvg.hu/gazdasag/20141121_Megszunik_a_rendszeres_szocialis_segely