A Demokratikus Kerekasztal tizenkét pontja

március 17, 2015

deka

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a Demokratikus Kerekasztal március 15-i tizenkét pontját. Az ellenzéki civil mozgalom egyebek közt az egyéni szabadságjogok biztosítását és a progresszív adózást szeretné elérni, emellett elutasítja a kirekesztés bármely formáját.

 

Magyarországnak és Polgártársainknak

A Demokratikus Kerekasztal március 15-i kiáltványa

1. Alkotmányos demokráciát!

Az alkotmányos rend, a jogállamiság, a jogbiztonság helyreállítását!

2. Méltóságot mindenkinek!

Minden nyílt vagy burkolt diszkrimináció megszüntetését!

3. Emberhez méltó megélhetést mindenkinek!

Társadalmi alapjövedelmet, az alapvető szükségletek kielégítéséhez elégséges jövedelem biztosítását! Biztonságos lakhatást!

4. Alapvető szabadságjogokat mindenkinek!

A közt szolgáló, független médiát! Tanszabadságot, oktatói és oktatási autonómiát! Az életforma választás szabadságát!

5. Átlátható, korrupciómentes közéletet!

A közügyek teljes nyilvánosságát! Választóknak a szabad választásra egyenlő esélyt adó, torzítatlan választási rendszert!

6. A tulajdon és a tisztességes verseny védelmét!

Egyéni és közösségi vállalkozási szabadságot!

7. Az oktatás és alkotás szabadságát és függetlenségét!

Az iskola és oktatás autonómiáját! A kultúra, a művészet, a tudomány, a civil szervezetek szabad működését, politikamentes értékelését!

8. Az egyenlőtlenségek csökkentését, igazságosságot!

Általános és arányos közteherviselést, progresszív adót!

9. Egyenlő esélyű jövőt a gyerekeknek!

Szegregációmentes, minden gyerek számára jó minőségű alapképzést, ingyenes középiskolát, a kor követelményeinek megfelelő szakképzési és felsőoktatási rendszert!

10. Egyenlő esélyt a tisztességes színvonalú egészségügyi ellátásra!

A közösségi (közfinanszírozású) egészségügyben megfelelő minőségű és hozzáférésű ellátást mindenkinek!

11. Fenntartható fejlődést a jelen és jövő generációkért!

Természeti és kulturális értékeink, környezetünk védelmét, a természet- és környezetkímélő megoldások támogatását!

12. Összetartó és befogadó Magyarországot!

A kirekesztés minden– társadalmi, gazdasági, vallási, világnézeti, etnikai – formájának elutasítását! Az európai integráció melletti elköteleződést! Az EU normáinak megfelelő nemzetközi együttműködést közeli és távoli országokkal!

Demokratikus Kerekasztal, 2015. március 15.