A Fidesz nem kedveli Colleen Bell hangját

január 29, 2014

colleenbell

Colleen Bell nagykövet-jelölt az alábbi nyilatkozatot tette a Szenátus Külkapcsolati Bizottsága előtt 2014. január 16.-án a beiktatása előtti meghallgatáson. A nyilatkozatról készült videó itt tekinthető meg.

Magyarországon a Fidesz által kontrollált média úgy állította be nyilatkozatát, mint egy támadást Magyarország ellen:

Magyar Hírlap (Széles Gábor Fidesz-oligarcha tulajdonában lévő napilap):

     Demokráciából okítana Washington – Magyar Hírlap, 2014. január 18.

Magyar Nemzet (a feltehetően Simicska Lajos Fidesz-oligarcha tulajdonában lévő napilap)

     Támadásban az amerikai nagykövetjelölt – Magyar Nemzet, 2014. január 18.

     A nagykövetjelölt az egész országot megsértette – Magyar Nemzet, 2014. január 23.

A magyar médiatörvény tiltja azt, hogy médiák olyan cikkeket tegyenek közzé, melyek Magyarországot, vagy a magyar embereket sértik. Ez talán magyarázatot ad arra, hogy miért nem közölte egyik magyar újság vagy magazin sem Bell asszony nyilatkozatának teljes szövegét magyar nyelven.

A diplomácia protokollt jelentősen megsértő módon Gulyás Gergely, a kormányzó Fidesz parlamenti képviselője 2014. január 21-én nyílt levelet írt Colleen Bell nagykövet jelölt részére, és a nyilatkozattal kapcsolatban megfogalmazott kritikájában a “tájékozatlan” és “politikai partizán” kifejezéseket használta. A levelet a Magyar Nemzet 2014. január 22-i számában közölték.

Colleen Bell nyilatkozata

Köszönöm elnök úr, Johnson rangidős Tag, és tisztelt Szenátusi Külkapcsolati Bizottsági Tagok.

Megtisztelő számomra, hogy megjelenhetek önök előtt, mint Obama elnök Úr jelöltje az Egyesült Államok magyarországi nagyköveti pozíciójára.

Nagyon hálás vagyok, hogy Obama elnök Úr és Kerry külügyminiszter Úr bizalmat szavazott nekem.   Nagy megtiszteltetés számomra ez a lehetőség, és amennyiben önök jóváhagyják, büszkén fogom képviselni országunkat külföldön. Az elnök úr engedélyével, szeretném néhány családtagom jelenlétét bejelenteni, akiknek lehetősége volt ma ide velem tartani. Szeretném külön megköszönni férjemnek, Bradley-nek, rendíthetetlen és kitartó segítségét ehhez az új erőfeszítéshez. Szeretnék köszönetet mondani Édesapámnak is, aki korábban a Tengerészetnél szolgált, ő nevelte belém a kemény munka és a becsület fontosságát a céljaim eléréséhez. A közszolgálat iránti szenvedélyemet a következő generációk számára a jobb világba vetett közös remény vezeti, egy olyan világé, melyet partnereinkkel és szövetségeseinkkel együtt barátsággal és együttműködéssel építünk.

Magyarország erős szövetségese az Egyesült Államoknak. Közeli kapcsolatot ápolunk, amely a két alapvető transz–atlanti szervezet iránti közös elkötelezettségünkön alapul – az  EBESZ és a NATO felé. A közös érdekek és értékek által ihletve, Magyarország nagyvonalúan és megbízhatóan járult hozzá a Nemzetközi Biztonság Közreműködő Erők támogatásához. Magyarország a koszovói nemzetközi békefenntartó erők tevékenységében, és az EU Bosznia-Hercegovinai műveleteiben is részt vállalt. Magyarország aktívan és konstruktívan támogatja az Egyesült Államokat abban, hogy tető alá hozza a béke-megállapodást Izrael és a Palesztin Fennhatóság között, valamint a folyamatban lévő szíriai vegyi fegyverek nemzetközi leszerelési programjában is.

A rendőrségi és polgári biztonsági együttműködés kiváló, erre példa az Egyesült Államok által szponzorált Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) Budapesten.

Az elmúlt évben volt az Egyesült Államok és Magyarország diplomácia kapcsolatainak 90 éves évfordulója. Ez az évforduló lehetőséget nyújtott arra, hogy megünnepeljük és kifejezzük partneri viszonyunkat – egy olyan viszonyt, amely túlnyúlik a közös biztonsági érdeken, mint NATO szövetséges, s a két nemzet állampolgárai által osztott közös értékek és mély gazdasági kötelékek rögzítenek

Ugyanakkor nyitottak voltunk az elmúlt két évben a fékek és ellensúlyok magyarországi állapotával kapcsolatos aggodalmak irányában, illetve néhány kulcsfontosságú intézmény függetlenségével kapcsolatban is. Sokan érvelnek amellett, hogy a jogszabályi és alkotmányos változtatások folyamatosan sértik a nemzetközi befektetői környezetet, aláássák a tulajdonjogokat, gyengítik a bírói testületet, és a végrehajtó hatalom kezében összpontosítja a hatalmat.

Ebben a kérdésben az Egyesült Államok nincs egyedül. A demokratikus fékek és ellensúlyok eróziójában tapasztaltak miatt az Európai Unión belüli különböző testületek gyűjtöttek be mélyreható vizsgálatok eredményeit. Amennyiben jóváhagyják, fáradhatatlanul azért fogok dolgozni, hogy fenntarthassam az amerikai és európai demokratikus értékeket, hogy szükség esetén kifejezzem aggodalmainkat és hogy ösztönözzem magyar partnereinket a nemzetközi partnerekkel és társadalommal együttműködő munkavégzésre ezekben a kérdésekben.

A pluralizmus gondolata szervesen hozzá tartozik ahhoz, ami a mi felfogásunk szerint a demokráciát jelenti. A demokráciák felismerik, hogy nincs olyan entitás – sem állam, sem párt, sem pedig vezető – aki minden szembe jövő kihívásra választ tud adni. És, a körülményeiktől és a hagyományaiktól függően, az embereknek teret kell hagyni, hogy dolgozhassanak és megválaszthassák saját megoldásaikat. A demokráciáink nem egyformák, és nem is kell azoknak lenniük. A nép által választott, az emberekért tevő, az emberek kormánya azoknak az embereknek a tulajdonságait mutatja, akiket a kormány képvisel. De mi mindannyian felismerjük ezen különbségek létezését és fontosságát. A pluralizmus ezekből a különbségekből ered.

Az Egyesült Államok kifejezte aggodalmait azzal kapcsolatban is, hogy növekszik a szélsőségesség, ami sajnálatos módon nem csak Magyarországon tapasztalható. Azonban a szélsőséges pártok feltörekvése Magyarországon különösen aggasztó. Amennyiben önök jóváhagyják, a tolerancia légkörének védelme és hirdetése lesz az egyik legfontosabb teendőm. A magyar kormány vállalta, hogy intézkedések sorozatát teszi a gyűlölettel szemben, a Holokauszt hagyatékának a megemlékezésére, beleértve a 2014-ben tervezett megemlékezési eseményeket a nagymértékű auschwitzi deportálások 70. évfordulóját, valamint a Nemzetközi Holokauszt Emlékszövetség elnökségének 2015-ös átvételét. Amennyiben önök jóváhagyják, nagyon várom, hogy együtt dolgozhassak a kormányzati szervezetekkel, civil és vallási csoportokkal, valamint más érdekeltekkel, hogy szembenézzünk és legyőzzük az előítéletek és gyűlölet minden formáját.

Élveztük és hasznunkra volt a több, mint 90 éves közeli kapcsolat Magyarországgal. Ahogy folytatjuk a közös munkát Afganisztánban és a világ más tájain a szabadság és demokrácia fenntartásában, úgy fogunk dolgozni azon, hogy fenntartsunk egy nyitott – és néha fáradságos – párbeszédet a közös értékek fenntartásának fontosságáról otthon. Két évtizednyi tapasztalattal rendelkezem, mint üzletasszony, mint vállalatvezető, és mint nonprofit szektor-beli vezető. Producerként szerves része voltam egy olyan amerikai termék kifejlesztésének, amelyet több mint 100 országba exportálunk napi fogyasztásra, több mint 40 millió néző részére. A napi show műsor elkészítése kiélezte vezetői képességeimet, és alapos koordinációt igényelt egy nagyon nagy csapat különböző tevékenységeinek összehangolására. A non-profit szektorban végzett munkám mély nagyrabecsülést hagyott bennem a társadalom és az egészséges demokrácia szerepe és fontossága iránt.

Amennyiben önök jóváhagyják, a legfontosabb feladatomnak fogom tekinteni, hogy biztosítva legyen a Magyarországon élő, dolgozó és oda utazó amerikai állampolgárok jóléte, és keresni fogom a lehetőségeket, hogy elősegítsem az együttműködést a nemzetközi biztonsági kérdésekben, valamint az amerikai vállalatok exportlehetőségeinek a bővítésére, amellett, hogy határozottan támogatom a közös értékeinket és elveinket.

Amennyiben önök jóváhagyják, ígérem, hogy minden tőlem tehetőt megteszek, hogy előmozdítsam Amerika érdekeit és értékeit. Nagyon várom, hogy együtt dolgozhassak a Bizottsággal és a Kongresszussal ezekben a törekvésekben.

Köszönöm a lehetőséget, hogy megjelenhettem önök előtt. Örömmel válaszolok a kérdésekre.

Hivatkozás:

http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Bell_Testimony.pdf