A magyar holokauszt-túlélő visszaadta kitüntetését, tiltakozva a történelemhamisítási szándék ellen

január 27, 2014

Braham

Tiltakozásul a magyar kormány „történelemhamisítási kísérlete” ellen Dr. Randolph Braham holokauszt-túlélő és történész visszaküldte a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetését és a Schmitt Pál által aláírt oklevelet, és kérte, hogy távolítsák el nevét a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontról is.

A Holokauszt múzeum igazgatóinak írt nyílt levelében Braham azt írja, a magyar kormány érintett abban „a gyáva kísérletben, hogy a figyelmet eltereljék a Horthy-rendszernek a zsidóság megsemmisítésében játszott szerepéről, és összemossák a holokausztot a magyarságnak azzal a „szenvedésével”, amelyet a német megszállás okozott.”

Dr. Randolph Braham a New York-i Városi Egyetem Továbbképző Központ Politika Tudományok karának kitüntetett Professzor Emeritusa, a Rosenthal Holokausztkutató központ igazgatója, aki számos publikációt tett közzé a Közép-Kelet Európai holokausztról.

Alább a nyílt levél:

2014. január 26.

Dr. Haraszti György professzor úrnak, a Kuratórium Elnökének

Dr. Szita Szabolcs Igazgató úrnak

Holokauszt Emlékközpont

Páva utca 39.

H-1049 Budapest

Kedves György és Szabolcs,

Azzal a kéréssel fordulok hozzátok, hogy nevemet távolítsátok el a Holokauszt Emlékközpont Téka és Információs Központjáról. Nehéz szívvel hoztam ezt a döntést azt követően, hogy a legújabb magyarországi fejleményeket nagy aggodalommal követtem. Megdöbbentett engem – és bizonyára másokat is – az elmúlt néhány év történelemhamisító kampánya, amelynek célja a Horthy-korszak tisztára mosása. Ide sorolom az alkotmány módosítását is, amely a későbbiek során elfogadott baljós intézkedéseket „törvényesítette”, és amellyel mentesíteni óhajtják Magyarországot annak az aktív szerepnek a felelőssége alól, amit közel 600 ezer zsidó hitű polgárának megsemmisítésében játszott. Döntésem meghozatalának poharában az utolsó cseppet az a kormányzati döntés jelentette, hogy nemzeti emlékművet állítsanak a német megszállásnak. Ezt gyáva kísérletnek tartom, hogy a figyelmet eltereljék a Horthy-rendszernek a zsidóság megsemmisítésében játszott szerepéről, és összemossák a holokausztot a magyarságnak azzal a „szenvedésével”, amelyet a német megszállás okozott, miközben ez utóbbiról történelmi tények bizonyítják, hogy ellenállás helyett inkább általános taps fogadott.

Megértem, hogy különböző politikai és gazdasági okok miatt a Holokauszt Emlékközpontot működtető vezetők nem akarnak, vagy nem tudnak szót emelni ez ellen az arcátlan történelemhamisító kurzus ellen. Másfelől, túlélőként – akinek szülei és sok családtagja is a meggyilkolt zsidók százezrei között volt –, nem maradhatok néma, de különösképpen szólnom kell, hiszen ez volt a sorsom, hogy életem jelentős részét a holokauszt történelmi tényeinek megőrzésének és megismertetésének szenteljem.

Ezennel visszaküldöm a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét is, a Schmitt Pál államelnök által aláírt oklevéllel együtt, azzal a kéréssel, hogy ezeket továbbítsátok a megfelelő magyar hatóságoknak.

Randolph L. Braham

New York-i Városi Egyetem Továbbképző Központja

Hivatkozás:

Randolph L. Braham visszaadta a kitüntetését, Nepszava.com; 2014. január 26.