A magyarok a nemzeti ünnepet kenyérrel, tűzijátékkal és számtalan beszéddel teszik jelessé

augusztus 21, 2014

SzentIstvan

“Az országunk függetlensége nem adomány, hanem olyan felbecsülhetetlen érték, amelyért minden nemzedéknek meg kell küzdenie.

– Áder János köztársasági elnök, 2014. augusztus 20.

Augusztus 20. az államalapítás ünnepe Magyarországon. Az index.hu megjegyzi, „országunk vezetői ilyenkor fontos, előremutató, de mégis az ezeréves magyar múltban gyökerező gondolatokat osztanak meg velünk”.

Az októberre kiírt önkormányzati választások előtt számos kormányoldali politikus tartott beszédet saját településükön.

Lezsák Sándor, (Fidesz) a parlament helyettes házelnöke Kiskunfélegyházán az egybegyűltek előtt elmondta, „Szent István úgy csatolta Magyarországot a nyugati latin kereszténység táborához, hogy amit lehetett, megőrzött a korábbi magyar hagyományokból. Elmondta, „hazugság”, hogy Szent István király Európához való közeledése azért volt sikeres, mert gyökeresen szakított a magyar hagyományokkal. „Ezeket a sanda célú állításokat maga Szent István cáfolja meg”. „Oly sok nehézség közepette sem vált szolgai utánzóvá, idegen hatalmak itteni helytartójává, mint a rendszerváltás ürügyén ezt megtette megannyi hazai vezető” – hangsúlyozta az Országgyűlés alelnöke. Emlékeztette a tömeget, hogy „Magyarországot a hagyományokat követve magyar módon kell kormányozni”.

Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke a tömeg előtt Debrecenben elmondta, “amit Szent István véghezvitt, az példanélküli az európai népek történelmében”. A politikus azt mondta: sikertörténet az, ahogyan egy keletről jött nép otthonra lelt, képes volt beilleszkedni Európában, és a kereszténység felvételével a mai napig áll egy sikeres ország. Az elmúlt több mint ezer év alatt olyan közösséget hoztunk létre a Kárpát-medencében, amely valódi integrációként, sikeresen tudott működni – tette hozzá a második legnagyobb város polgármestere.

Lázár János kancellár Hódmezővásárhelyen arról beszélt, hogy “Szent István napja Magyarország születésnapja. A magyar állam megszületésének szimbolikus dátuma az építkezésről szól – jelentette ki  Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ez a nap több száz éve szimbolizálja helyünket és szerepünket a keresztény világban az európai közösségben”.

A KDNP elnöke, korábbi miniszterelnök helyettes, Semjén Zsolt Egerben, a törökök hosszú ostromáról elhíresült városban beszélt az emberek előtt. „Az egri országzászló hitvallás Szent István műve mellett, az ünnep pedig alkalom arra, hogy erőt és büszkeséget merítsünk őseink példájából, és levonjuk történelmünk tanulságait. Szent István műve zseniális, mert azért hozta létre a magyar államot, hogy a magyar nemzet megmaradjon, a Szent István-i mű első fundamentuma ezért a szuverén Magyarország – fogalmazott.

Fazekas Sándor agrárminiszter elmondta, az államalapítás mellett augusztus 20. a kenyér ünnepe is. Szolnokon beszélt arról, hogy a nincs még egy olyan nemzet a világon, amelynek az életében a kenyér olyan fontos szerepet töltene be, mint a magyarokéban. Egyszerre jelenti az életet, a megélhetést, azt az ízes, élelmet, amire minden nap szükségünk van.”

Áder János a parlament előtt álló tömegnek mondta el, hogy „Megtanulhattuk, hogy a minket megillető tiszteletet nekünk magunknak kell megkövetelnünk, miként azt is, hogy ezt a tiszteletet a másoknak megadott tisztelettel érdemelhetjük ki. Áder elmondta, “a mi értékeink csak a nyugati értékekkel együtt fejlődhetnek”. Azonban arra is rámutatott, hogy „Az országunk függetlensége nem adomány, hanem olyan felbecsülhetetlen érték, amelyért minden nemzedéknek meg kell küzdenie”.

„Felemelkedés csak akkor születik, ha az állam és polgárai közötti felelősség egyensúlyban van. Ha az állam nemcsak felelősséget tesz polgárai vállára, hanem maga is felelősséggel viseltetik polgárai iránt. Az elmúlt ezer évből megtanulhattuk azt is, hogy ellenfelek helyett szövetségeseink számának gyarapításán érdemes dolgoznunk. Ez a legjobb módja, hogy megvédjük országunkat és megóvjuk hazánkat. Az ország gyarapodásának alapvető feltétele, hogy képesek legyünk megvédeni mindazt, ami a miénk”. – mondta az államfő.

Áder elmondta, „megtanulhattuk azt is, hogy tévedéseinkért, hibáinkért és bűneinkért mindig nagy árat kell fizetnünk. Hibáinkból nekünk kell okulnunk, bűneinkért nekünk kell vezekelnünk. A második világháború az iparszerű népirtás korszaka. Zsidó és cigány honfitársaink haláltáborokba deportálásáé. Emberek százezreinek elpusztítása pótolhatatlan veszteséget okozott nemzetünknek. 70 éves tapasztalatunk, hogy a magyar állam soha, semmilyen ideológia nevében sem fordulhat a saját polgárai ellen. Épp ellenkezőleg. Mindig, minden körülmények között meg kell védenünk állampolgárainkat. Hozzátette, a szovjet csapatok leverhették ugyan az 1956-os forradalmat, de sosem verhetik le a szabadság vágyát.

„25 évvel ezelőtt a változások olyan erejűvé váltak, melyeket feltartóztatni már nem lehetett. Közös akaratunkból született meg függetlenségünk, demokráciánk, szabadságunk. Mi, magyarok indítottuk el a vasfüggönnyel szétszakított Európa újraegyesítését. Ekkor tettük egyértelművé ismét, hogy hűek maradtunk a Szent István-i örökséghez”, és hozzátette, Magyarország első királya nyugatra tekintett.

Áder fordulópontként felidézte, hogy 15 évvel ezelőtt sikeresen csatlakoztunk a NATO-hoz, a világ legerősebb katonai szövetségi rendszeréhez, és 10 évvel ezelőtt váltunk az Európai Unió tagjává. Az eskütevőkhöz beszélve elmondta: Az Önök legfontosabb feladata békénk biztosítása. Szolgálat.
Szolgálat azért, hogy hazánk a NATO szövetségeseként mindig elegendő erővel rendelkezzen ahhoz, hogy békénket senki se merje háborgatni. Miként az Önök feladata az is, hogy szövetségesi hűséggel szolgálják a magyar érdekek és az euro-atlanti értékek védelmét.Önök egy olyan nemzedék tagjai, amely nem ismeri a háborút. De az Önök nagyszülei és dédszülei máig emlékeznek arra, hogy mennyi szenvedést, pusztítást és véráldozatot jelent, ha háború dúl országunk területén. Kívánom Önöknek, kívánom országunk minden polgárának, hogy Önök majd nagyszülőként csak a béke évtizedeiről mesélhessenek unokáiknak.

Áder beszédét Kölcsey Ferenc, a Himnusz szerzőjének idézetével zárta: „A haza minden előtt.”

Korábban sokan tartottak tőle, hogy az időjárás miatt esetleg el kell halasztani a szokásos tűzijátékot, de végül több tízezren nézhették végig a Duna partjairól és a belvárosból a közel félórás (a jelentések szerint 150 millió forintért megrendezett) műsort.

Hivatkozás:

http://propeller.hu/itthon/2973410-ader-erdekeinket-magunknak-kell-kepviselnunk

http://index.hu/belfold/2014/08/20/mirol_is_szol_augusztus_20./