Magyarország mindenkié, nemcsak Orbáné! Tüntetés egy nyitott és sokszínű Magyarországért

január 19, 2015

IMG_0309

A Migráns Szolidaritás Csoport (MigSzol) szervezésében néhány száz ember tüntetett hétfőn este Budapesten Orbán Viktor bevándorlókról tett idegenellenes kijelentései miatt. A békés, és kifejezetten csendes megmozduláson felszólalt többek közt Tamás Gáspár Miklós (TGM), aki szerint a bevándorlók felelőssége a nyugatot terheli, amely ma kerítéseket épít azért, hogy az általa tönkretett területekről elmenekülők ne férhessenek hozzá ahhoz a minimumhoz, ami minden embernek kijár. Magyarországgal kapcsolatban pedig megjegyezte: a jelenlegi magyar állam bűnnek, betegségnek, patológiának, járványügyileg szabályozandónak tekinti azt, hogyha valaki külföldről menekült, a magyar kormány pedig nem csak elvetemült és gyalázatos, hanem buta és nevetséges is.

Az este 6-kor kezdődő megmozdulásra az esemény Facebook-oldalán közel 700-an jelezték részvételi szándékukat, ám 6 óra előtt néhány perccel még csak néhány ember lézengett Deák téri templom előtt, és nehéz volt eldönteni, ki az, aki a tüntetésre érkezett, és ki az, aki csak vár valakire. Az inkább flashmobra (villámcsődület) hasonlító rendezvény kis késéssel, körülbelül 200 ember részvételével kezdődött, és később sem lettek sokkal többen. A beszédekbe a technika ördöge is beleszólt, és a szónokok a téli időszakban lezárt szökőkút peremén hol a mikrofonba, hol egy megafonba voltak kényeteknek beszélni, de Tamás Gáspár Miklós néhány mondatát például mindenféle hangosítás nélkül volt kénytelen elmondani. A hangulat a technikai hibák, és a viszonylag alacsonynak mondható érdeklődés ellenére is nagyon vidám maradt, a zömében külföldi résztvevők kedélyesen beszélgettek egymással, és fotózták egymás transzparenseit, amelyekből viszont kifejezetten sok volt – szinte mindenki üzenni akart valamit Orbán Viktornak.

A beszédeket egy Magyarországon élő bevándorló lány kezdte, aki angol nyelven azt üzente Orbán Viktornak, hogy ismerje be: tévedett!

Őt a MigSzol Csoport képviseletében Barna Margit követte, aki rögtön idézett néhányat Orbán Viktor elmúlt napokban elhangzott mondataiból, amelyeket egyébként nagy nyugalommal, minden fújolás és véleménynyilvánítás nélkül hallgattak a résztvevők. Az idézetek végén a szónok így köszöntötte a magyar miniszterelnököt:

“Viktor! Légy üdvözölve a hatalomőrült idegengyűlölő vezetők sorában! Régi hagyomány ez. Szomorú hagyomány. A befogadó helyi közösségek helyett a munkatáborok hagyománya. A felelős vezetők hagyománya helyett a rettegett és gyűlölt vezetők hagyománya.”

A szónok azzal folytatta: azért vagyunk itt, hogy elmondjuk: Orbán Viktor és párttársai nem a mi nevünkben beszélnek, Magyarország ugyanis nem egyenlő egy hatalomőrült, és annak szolgái ország- és lélekdúlásával.

A szervezők szerint Orbán csak egy újabb bűnbakot keres, megsérti, veszélynek teszi ki és kirekeszti a Magyarországon élő külföldieket. Orbán mellől elfogynak a támogatók, mert lassan nincs olyan társadalmi csoport, amely önhibáján kívül ne lenne valamiért bűnös: először a másként gondolkodók kerültek sorra, majd jöttek a romák és a szegények, a hajléktalan emberek, majd az LMBTQ közösség tagjai, a tanárok, a diákok, végül pedig most, a migránsok. De Magyarországnak nem ez az álláspontja, hanem az, hogy a bevándorlókat be kell fogadni, és velük tisztelettel kell beszélni: ez a magyar álláspont, mert ez az emberi álláspont – jegyezte meg Barna Margit.

A MigSzol képviselője azzal folytatta: Orbánnak a közelmúltbeli idegenellenes szavai miatt bocsánatot kellene kérnie a Magyarországon élő külföldiektől. Bocsánatot a menekültektől, akiket származási országukban üldöztek, és a többi migránstól is, akik a testvéreink és gyermekeink mellett ülnek az iskolapadban. Bocsánatot az orvosunktól, a boltostól, vagy attól, aki a kedvenc csapatunk legjobb sportolója, és bocsánatot azoktól is, akik a külföldiek börtönében az őrök megvető pillantásától félve imádkoznak, egyetlen bűnüket gyónva Istenüknek: azt, hogy egy nyomorultabb és veszélyesebb országba születtek, ahol nem kívántak emberhez méltatlan életet élni, vagy nem kívántak éppenséggel éhen halni.

Orbán a szónok szerint azonban nem fogja ezt megtenni, mert elveszítette a józanságát, pedig a határaink nem azért vannak, hogy védelmezzük őket, hanem azért, hogy egy olyan terület kezdetét jelöljék, amelyen belül mi is, és mások is jól érezhetik magukat – tette hozzá Barna.

A bevándorlókra szükségünk van, jegyezte meg a MigSzol Csoport képviselője, hogy legyen, aki megműti a szüleinket, oktatja a gyerekeinket, vagy ápol majd minket, ha már annyian elmentek innen – bár Orbán szerint ők csak utazgatnak és dolgozgatnak kicsit.

Barna Margit beszélt még az embertelen körülményekről, melyek a bevándorlókat Magyarországon fogadják, és beszélt a Bevándorlási Hivatalról is, amelynek a vezetője “csak nyafog, mint egy gyerek, hogy már megint milyen sokan jöttek ide.”

A MigSzol ezért azt akarja, hogy az ország vezetői vegyenek példát olyan országokról, mint például Ausztria, és követeli, hogy a bevándorlók jussanak hozzá olyan alap szolgáltatásokhoz, mint a nyelvtanulás vagy az egészségügyi ellátás. Könnyítse meg a kormány a külföldi diplomák akkreditálását, a szakmunkásoknak pedig legyen elég egy gyakorlati vizsga során szakmai jártasságukról bizonyságot tenni. A MigSzol azt akarja, hogy a Bevándorlási Hivatal ne korrupt módon osztogassa az állampolgárságot, mint ahogyan azt a hírekben olvashattuk, hanem adjon mindazoknak, akik már elég ideje itt élnek! Akinek pedig nem ad állampolgárságot, annak indokolja meg a hivatal, hogy miért nem.

Barna Margit beszédét az alábbi mondatokkal zárta:

“A MigSzol egy olyan Magyarországot akar, ami nem az álkeresztény, farizeus vezetők országa. Nem akarunk egy olyan Magyarországot, ahol a migránsoknak nemcsak attól kell rettegniük, hogy egy ilyen demonstráción felszólaljanak, hanem még a puszta megjelenéstől is. A MigSzol egy olyan Magyarországot akar, ahol a bevándorlók és a menekültek a társadalom egyenlő jogú tagjai lehetnek. Mert Magyarország mindenkié, nemcsak Orbáné!”

A MigSzol képviselőjét TGM követte a kút peremén, aki rögtön azzal kezdte: az előtte felszólaló gyakorlatilag minden fontos dolgot elmondott, és ő csak egyetlen szempontra szeretné felhívni a jelenlévők figyelmét.

Azokban az országokban, ahonnan az emberek idemenekülnek hozzánk, azért vannak elviselhetetlen állapotok, mert a gyarmatbirodalmak felbomlásának körülményei között nincsenek rendes politikai közösségek. Ez a gyarmatosításnak, az imperializmusnak az elhúzódó következménye, a felelősség pedig a nyugatot illeti. Azt a nyugatot, amely ma kerítéseket épít azért, hogy az általa tönkretett területekről elmenekülők ne férhessenek hozzá ahhoz a minimumhoz, ami tulajdonképpen minden embernek kijár – mondta TGM.

Ebben az országban, amely történetesen gyarmatosításban nem bűnös, csak egyebekben, elképesztő szabályok uralkodnak, lényegében bűnnek tekintik azt, ha valaki külföldi, különösen, ha színes. Az idegenrendészeti őrizet intézménye világosan mutatja, hogy a jelenlegi magyar állam bűnnek, betegségnek, patológiának, járványügyileg szabályozandónak tekinti azt, hogyha valaki külföldről menekült.

Milyen alapon különböztetik meg a nem állampolgárok emberi jogait az állampolgárok emberi jogaitól – tette fel a kérdést TGM, aki gyorsan válaszolt is: ha az emberi jogok csakugyan léteznek, akkor egyetemesek! Az, aki emberi jogokat föltételez némelyeknek, és megvonja őket másoktól, az rasszista. Márpedig, úgy gondolom, hogy minden szörnyűség ellenére, amin az utóbbi években keresztülment Magyarország, a rasszisták mégsincsenek többségben. Márpedig ha nincsenek többségben, akkor az ő nevükben senki ne merészeljen rasszista kormánypolitikát folytatni – mondta felindultan TGM.

Akkor, amikor rettenetes helyekről, rettenetes állapotban menekülnek hozzánk embertársaink, valaki merészeli azt mondani, hogy a migráció az rossz, az bűn? A honfoglalók, akik idejöttek Ázsiából, ők  kik voltak? Az 56-os menekültek százezer számra, ők kik voltak? A legutóbbi pár évben Magyarországról elment félmillió ember, aki Angliában meg Németországban dolgozik, az nem gazdasági bevándorló? A tőlünk nézve kivándorló, az nem bevándorló – tette fel az újabb és újabb kérdéseket a filozófus. Ezen a szellemi szinten mernek bennünket kormányozni? Ez egyszerre gyalázatos, és nevetséges – zárta rövidre a kérdést TGM, aki egy kéréssel fordul befejezésképp a jelenlévőkhöz, és azt mondta: arra kérlek benneteket, hogy amikor fölháborodtok, undorodtok és utálkoztok, azért kacagjatok is! Ez a kormány nem csak elvetemült és gyalázatos, hanem buta és nevetséges is. Hosszútávon nem maradhat fönn, mert az, amit nem öl meg az erkölcsi felháborodás, majd megöli a humorérzék – zárta beszédét Tamás Gáspár Miklós filozófus, közíró.

TGM-et egy közel két éve Magyarországon élő német diáklány, Teresa követte, akik angolul azt mondta: ő segítőkész, nyitott emberekkel találkozott, és szeret itt élni. Szerinte a bevándorlás nem fenyegetés, hanem egy lehetőség, ami megerősít minket.

A tüntetés végén a jelenlévők egy nagy közös kép erejéig összeálltak.

Egy sokszínű és toleráns Magyarország és Európa megteremtése

A MigSzol Csoport egy magyarokból, bevándorlókból és menekültekből álló nem hivatalos, független szerveződés, amely a menekülteket és menedékkérőket megillető politikai és szociális jogok megvalósításáért küzd Magyarországon. “Egy olyan Magyarországért dolgozunk, ahol nincs szükség olyan címkékre, mint „menekült” és „bevándorló”, és harcolunk az ellen, hogy az emberek identitását bürokratikus kategóriák határozzák meg” – olvasható a szervezet honlapján.

A csoport vasárnap – reagálva a miniszterelnök kijelentéseire -, nyílt levelet küldött Orbán Viktornak. A levelet teljes egészében a cikk alján közöljük.

Szájer szerint a munkahelyeket az Európai Unión (EU) belülről kell feltölteni

Az európai jobboldal mindig is egyfajta korlátozott bevándorláspolitika mellett tette le a voksát. A Fidesz egyetlen dologban visel egy kicsivel határozottabb álláspontot, mint az Európai Néppárt, ez pedig az, hogy míg a néppárt munkaerő és demográfiai problémák megoldásaként elfogadja a bevándorlást, addig a Fidesz szerint ez csak egy “lerövidített menekülőút”, és nem megoldás a problémára – mondta Szájer József még vasárnap az ATV Szabad Szemmel című műsorában.

A Fidesz EP-képviselője szerint Magyarországon az elmúlt két év során radikálisan megnőtt a menekültek száma, ezért mi most szembesülünk azzal, amivel Európa évtizedekkel korábban.

A menekült az, akit üldöznek, a bevándorló pedig az, aki nem bírja a hazájában lévő gazdasági helyzetet, ezért jobb lehetőségekre vágyik. Európa egyébként ösztönzi a magasan kvalifikált személyek bevándorlását, amivel én személy szerint nem értek egyet – tette hozzá az Európai Néppárt alelnöke, aki szerint nem megoldás, hogy harmadik világbeli szakembereket szív fel Európa csak azért, mert szükség van rájuk bizonyos területeken. Az európai lakosság tíz százaléka munkanélküli – a fiatalok között 25 százalékos ez az arány -, 10 milliós nagyságrendű a cigányság, így szó se lehet arról, hogy kívülről töltsük fel a munkahelyeket.

Szájer szerint egyébként nem azért növekszik az elvándorlás Magyarországról, mert itt ne lenne munka, hanem azért, mert Európában a szabad munkavállalás és a jobb kereset lehetősége generálja ezt, de Magyarország tesz azért, hogy ezt az elvándorlást megakadályozza.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke ezzel szemben 5 pontos bevándorlási programjával éppen azt szeretné elérni, hogy Európa attraktív és kedvelt bevándorlási célállomássá váljon, legalább annyira, mint Ausztrália, Kanada, és az Egyesült Államok.

Rogán szerint a probléma a megélhetési bevándorlókkal van

A Fidesz frakcióvezetője az Indexnek adott interjújában arra a kérdésre, mely szerint némileg árnyalja a gazdasági bevándorlókkal kapcsolatos képet az, hogy 300 ezer euróért letelepedési engedélyhez lehet jutni Magyarországon, azt válaszolta, hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz.

Rogán szerint a probléma a megélhetési bevándorlókkal van, mivel a letelepedésikötvény-vásárlók nem bevándorlók, hanem befektetők, befektetőket pedig minden ország szívesen vár. A megélhetési bevándorlás viszont más lapra tartozik. Magyarország lassan abba a helyzetbe kerül, hogy már nem csak tranzitország: két év alatt 2000-ről 42 000-re nőtt Magyarországon a menekültstátuszt kérők száma. Egyre több politikusi megnyilatkozásból, például az angol kormányfő megnyilvánulásából is látszik, hogy a téma az egész uniót feszíti: nem lehet azt mondani, hogy ez a szélsőségesek témája Európában. Magyarország nem akar menekülteket. Ezt ki kell mondanunk, mert ha nem mondjuk ki kellő időben és határozottan, akkor a vesztesei lehetünk az európai migrációs politika átalakításánakOrbán: A megélhetési bevándorlók itt nem fogják megtalálni a megélhetésüket

Orbán Viktor vasárnap Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában azt mondta: az Európai Unió tagállamain belül szabadon lehet mozogni, ezért az EU-hoz tartozó országokon belül nem beszélhetünk sem bevándorlásról, sem kivándorlásról, hiszen „egy, közös akarattal létrehozott gazdasági téren belül mozgunk”.

“Ezért abszurd, amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak mondjuk Németországba vagy Londonba. Nem vándorolnak ki, hiszen mi magunk akartuk, hogy egy közös gazdasági tér jöjjön létre, ahol szabadon lehet munkát vállalni.”

A miniszterelnök szerint ettől teljesen különböző probléma, hogy az EU-n kívülről érkeznek emberek – ezt hívjuk bevándorlásnak. Valójában itt egy megélhetési bevándorlásról van szó.

“Ez egy keresztény ország, van a szívünkben irgalom, nyilvánvalóan aki üldözött, annak segítséget kell nyújtani. A megélhetési bevándorlóknak azonban nemet kell mondanunk, és világossá kell tenni számukra, hogy itt nem fogják megtalálni a megélhetésüket.”

“Magyarországnak az Európában szokásos politikai korrektségtől eltérően világosan és egyenesen kell beszélnie, meg kell mondani az igazat: nem akarjuk, hogy a megélhetési bevándorlók célországa legyen Magyarország”

“Függetlenül attól, hogy Brüsszel mennyire rugalmas vagy rugalmatlan, közben nekünk a leghatározottabban kell védenünk a nemzeti érdekeinket.”

Orbán Viktor korábban szó szerint veszedelmesnek nevezte a bevándorlást: “A gazdasági bevándorlás rossz dolog Európában, nem szabad úgy tekinteni rá, mintha annak bármi haszna is lenne, mert csak bajt és veszedelmet hoz az európai emberre, ezért a bevándorlást meg kell állítani, ez a magyar álláspont.”

“Ugyanakkor nagyon határozottan világossá kell tenni, hogy mi nem fogjuk megengedni, legalábbis amíg én vagyok a miniszterelnök addig biztosan nem…, hogy a bevándorlók célpontjává váljon Magyarország.”

“Nem akarunk tőlünk különböző, kulturális tulajdonságokkal és háttérrel rendelkező jelentős kisebbséget látni magunk között, Magyarországot szeretnénk magyar országként megtartani.”

A MigSzol Csoport nyílt levele Orbán Viktor miniszterelnöknek:

To the Hungarian Government led by Viktor Orbán,

In the wake of the tragic events in France at the offices of the French satirical newspaper “Charlie Hebdo”, voices from the entire international community rose up in protest at the senseless killing of human beings. With them, anti-immigrant and anti-Islam voices however rose as well. It is shameful, but by no means surprising that Viktor Orban, the Prime Minister of Hungary, was once again one of the most vehement political leaders speaking against immigrants coming to Europe, and the cultural and ethnic minorities already living here.

Attending the solidarity march in Paris, on 11 January, Prime Minister Orban was quoted by EUObserver as saying that economic immigration “is a bad thing in Europe […] because it only brings trouble and danger to the peoples of Europe”. Not content to limit his comments on European immigration policies, Prime Minister Orban went on to paint in violent brush strokes his views on what Hungary as a country should aspire to be:

“While I am PM, Hungary will definitely not become an immigration destination. We don’t want to see significantly sized minorities with different cultural characteristics and backgrounds among us. We want to keep Hungary as Hungary” (emphasis added).

– Quoted in EUObserver

In this line, Antal Rogán, the Fidesz party caucus leader, gave an interview on Hungarian state TV that dispelled any remaining doubts as to the Government’s future direction of Hungary’s immigration policies by speaking against “…the presence of Muslim communities [which] overturns the inner order of Christian countries,” especially the economic migrants who “…bring traditions that are completely alien from Hungarian traditions.” This is a perverse conflation of the politics and security logic of „terrorism” in Europe with the question of migration in Europe. The deep, complex webs of precarious living forced upon people fleeing poverty and violence in their native countries must not be obscured by the fear mongering at the heart of the contemporary global regime of (counter)terrorism. Prime minister Orban’s rhetorical abuse of the Paris violence cannot elude the questions about the violence and the socio-economic precarity that Hungary’s present asylum regime forces upon people in need of hospitality and support.    

The European Union itself seems to have forgotten its once much-trumpeted motto of “United in Diversity”, and now casts a wary and suspecting eye on those in search of better lives. It prefers to “secure” its borders and while people die trying to reach it, as Lampedusa and similar, continuing tragedies remind us. In these circumstances, Prime Minister Orban appears as the pioneer politician who expresses what his EU counterparts silently put in practice.

It is with great concern and alarm that we, the Migrant Solidarity Group of Hungary (MigSzol), receive such developments. We believe that Hungary should be a diverse and inclusive society. We must never forget the Hungarian people’s own history of migration, from the founding of the medieval kingdom by immigrants from Asia to the exodus of its patriotic citizens following the Soviet violent repression of the 1956 Revolution. In its work, MigSzol seeks to help establish a Hungary that does not forget its past. We therefore urge the Government of Hungary not to arbitrarily and systematically put people in detention camps, but instead promote a society that does not cower in the darkened pit of fear and hatred of what is different.

As an answer to Prime Minister Orban’s stance on issues concerning migration, MigSzol will organize a demonstration on Monday, 19th of January 2015, 6 pm in Budapest’s Deák Ferenc Tér. Through this public action we oppose and condemn Prime Minister Orbán’s recent xenophobic and bigoted comments, and make a stand for solidarity with all migrants attacked in these remarks. For MigSzol, discourses and policies based on hate and intolerance are not acceptable in Hungary.

Ready for open dialogue,

Migszol, Migrant Solidarity Group of Hungary

contact@migszol.com

16.01.2015, Budapest,

Hungary

Referencia:

http://index.hu/belfold/2015/01/19/belvaros_ingatlanmutyi_rogan_antal_interju/

https://www.facebook.com/events/1615554081999995/

https://www.facebook.com/migszolcsoport

http://www.migszol.com

http://www.mediaklikk.hu/musor/vasarnapiujsag/