Nem annyira hagyománytisztelő a társadalom, mint ahogyan azt a jobboldali pártok állítják 

december 9, 2016

pride-828056-1920

Az azonos nemű párok házasságkötését a magyarok bő harmada támogatja, míg valamivel  több mint a fele ellenzi – egyebek mellett ez derül ki a Budapest Pride és az Integrity Lab elemzéséből. A nagy többség úgy véli, sem az együttélésnek, sem a gyerekvállalásnak nem feltétele a házasság.

Az egyenlő házasság megítélése a magyar társadalomban címmel készített elemzést a Budapest Pride és az Intergity Lab a Závecz Research (ZRI) október végi országos, reprezentatív közvélemény-kutatása alapján. Érdekes megállapításokra jutottak.

Elöljáróban: nem véletlenül a házasság került a felmérés középpontjába, ugyanis a Budapest Pride által korábban végzett kutatás azt mutatta, hogy az LMBTQ közösségben megkérdezettek 77 százaléka problémaként éli meg, hogy nem házasodhat össze azonos nemű párjával.

valaszok-a-teljes-nepessegen-belulÁbra: budapestpride.hu

Az azonos nemű párok házasságkötését a magyarok 36 százaléka támogatja, míg 56 százaléka ellenzi. Az örökbefogadáshoz való jog támogatása számottevően magasabb: a megkérdezettek 46 százaléka nem zárná ki az azonos nemű párokat ebből a lehetőségből.

Érdekes adat, hogy az utóbbi két évben mind a házasság, mind pedig a gyerekvállalás támogatottsága nagyot emelkedett: az Ipsos 2014-es kutatásában előbbi csak 31, utóbbi pedig 38 százalékot kapott.

A társadalom 60 százaléka vélte úgy, hogy a meleg, leszbikus és biszexuális embereknek ugyanolyan jogokkal kellene rendelkezniük, mint mindenki másnak. 13 százalék inkább nem, míg 21 százalék egyáltalán nem ért egyet a dologgal.

Cikkünkben elsősorban az azonos neműek házasságát érintő kérdésekre tértünk ki részletesen, de több ábrán az örökbefogadással kapcsolatos álláspontokat is láthatják.

A városiak, a nők és a diplomások elfogadóbbak

A nők közel 40 százaléka támogatja az egyenlő házasságot, szemben a férfiak egyharmados arányával. Mellettük a felsőfokú végzettségűek között átlag feletti a támogatók aránya: a diplomások 43 százaléka helyeselné, ha az azonos nemű párok is házasodhatnának. Érdekes, hogy a legelutasítóbbak az érettségizettek: a támogatók aránya a szakmunkásképzőt vagy nyolc általánost végzők között is magasabb.

azonos-nemu-parok-es-orokbefogadas-vegzettseg-szerintÁbra: budapestpride.hu

Az sem mindegy, hol él az ember. A legelutasítóbbak egyértelműen a községek lakói: 63 százalékuk ellenzi, míg 32 százalékuk támogatja az azonos nemű párok házasságát.

Furcsa eredmények a korosztályok szerinti elemzésben

A válaszok korosztály szerinti megoszlását nézve az látszik, hogy a leginkább az 50-59 közöttiek értenek egyet az azonos neműek házasságának engedélyezésével, legkevésbé pedig a 40-49 közöttiek. Mind a legfiatalabbak, mind a legidősebbek azonos arányban, 35 százaléknyian támogatják azt.

korosztaly-es-nem-szerint-az-azonos-nemuek-hazassagaÁbra: budapestpride.hu

A nemzetközi kutatások alapján a legtöbb országban a fiatalok jóval támogatóbbak az azonos nemű párok házasságával kapcsolatban, mint az idősebbek, Magyarország azonban hagyományosan kivételt képez. A magyar fiatalok véleménye más témákban is jobban hasonlít az idősebb generációk véleményéhez – „konformistábbak európai kortársaiknál” – jegyzi meg az elemzés.

A vallásosság polarizál

A magukat „egyházian” vallásosnak tartók utasítják el legmagasabb arányban az azonos nemű párok házasságának lehetőségét: háromnegyedük nem adná meg ezt a jogot. Ezzel szemben a határozottan nem vallásosok körében kimagasló, 47 százalékos a támogatottság – ebben a körben  gyakorlatilag összeér a támogatók és az ellenzők aránya.

azonos-nemu-parok-es-orokbefogadas-vallasossag-szerintÁbra: budapestpride.hu

Egyértelmű jobb-bal törésvonal

Világos a különbség a jobb és baloldali-liberális pártok szimpatizánsai között: előbbiek elutasítóbbak, míg utóbbiak támogatóbbak az azonos nemű párok házassága kapcsán. Az ellenzők a Fidesz-szavazók között vannak a legnagyobb arányban (71 százalék). Az Együtt, a Párbeszéd, a Liberálisok, a Lehet Más a Politika (LMP) és a Demokratikus Koalíció (DK) szavazóinak abszolút többsége helyeselné az egyenlő házasságot.

orokbefogadas-partreferencia-szerintÁbra: budapestpride.hu

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) szavazói a leginkább megosztottak, bár körükben is az országos átlagot meghaladó a támogatók aránya: 44 százalékuk támogató, 49 százalékuk ellenző. A Jobbik esetén egyharmad-kétharmad ugyanez az arány, a párt szavazóinak többsége tehát ellenzi az azonos nemű párok házasságát, azonban jóval több közöttük a támogató, mint a Fidesz táborában.

A válaszadók döntően nem politikai mozgalomnak látják az egyenlő házasságért való kiállást: mindössze 13 százalék vélte úgy, hogy politikai állásfoglalás lenne a motivációjuk. Ezzel szemben a magyarok kétharmada (66 százalék) úgy látja, hogy az azonos nemű párok azért szeretnének megházasodni, hogy szeretetüket és elköteleződésüket kifejezzék.

Kevésbé hagyománytisztelő a társadalom, mint azt a jobboldali pártok állítják 

Az eredmények alapvetően cáfolják a házasság kiemelt fontosságát egy kapcsolatban: a magyarok 80 százaléka szerint rendben való együtt élni házasság nélkül, és kétharmaduk a házasságon kívüli gyermekvállalást is elfogadhatónak tartja. A megkérdezettek 60 százaléka elutasítja azt – az ellenzők körében gyakran felmerülő érvet – is, hogy az azonos nemű párok házassága veszélyeztetné a magyar családokat és gyermekeket.

lmbtq-hagyomanytiszteletÁbra: budapestpride.hu

Az LMBTQ közösség körében végzett korábbi felmérés másik fontos tanulsága volt, hogy tagjainak komoly problémát jelent a környezetük negatív reakciója (vagy az attól való félelem) azzal kapcsolatban, ha nyilvános helyen szeretnék kimutatni érzelmeiket, egymáshoz tartozásukat. A házasság intézményének hangsúlyozása mellett ez egy másik olyan elem, ami állandó hivatkozási pontja az azonos nemű párok jogairól szóló vitáknak – a „csinálják a négy fal között” érv mögött a nyilvánosságtól való elzárás szándéka jelenik meg – olvasható az elemzésben.

Ebben a tekintetben a válaszadók 56 százaléka értett egyet azzal, hogy zavarja az azonos nemű párok ilyen jellegű viselkedése, ám fontos látni, hogy a társadalom egyharmadát ugyanez akkor is zavarja, ha heteroszexuális párokat látnak.

Bizonytalanok vagyunk a másság okát illetően

A kutatásban arra is rákérdeztek, hogyan viszonyulnak az emberek az azonos neműek közötti szexuális kapcsolathoz, és mit gondolnak a homoszexualitás okáról. A válaszadók közel fele teljesen, vagy inkább egyetért azzal, hogy semmi rossz nincs az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatban, ám negyedük teljesen elítéli azt.

szexualis-kapcsolat-valasztas-kerdeseÁbra: budapestpride.hu

A döntő többség szerint a saját nemhez való vonzódás nem csupán választás kérdése, a válaszadók 24 százaléka viszont teljesen egyetért az állítással – vagyis hogy a másság csak választás kérdése. Ezekben a kérdésekben minden kilencedik megkérdezett nem tudott dönteni a fenti állításokról, nagy tehát a bizonytalanság a homoszexualitás „kiváltó okával” kapcsolatban.

A kutatás egyik legfontosabb eredménye, miszerint a válaszadók abszolút többsége vélte úgy, miszerint a meleg, leszbikus vagy biszexuális embereket ma rendszeresen éri hátrányos megkülönböztetés – minden második ember értett ezzel egyet.

A magyarok negyedének van LMB barátja, ismerőse

A megkérdezettek közel 26 százaléka válaszolta, hogy van leszbikus, meleg vagy biszexuális ember az ismeretségi körében. Ők a teljes társadalomhoz képest jelentősen, 10 százalékponttal nagyobb arányban, 46 százalékban támogatják az azonos nemű párok házasságát.

Ez hazánkban is igazolja azt az összefüggést, hogy aki személyesen ismer LMBTQ embereket, az támogatóbb lesz akár a házasság, akár más jogegyenlőségi, jogkiterjesztési kérdésekben – hangsúlyozzák az elemzést készítő szervezetek közleményükben.

Van mihez viszonyítani

Az azonos nemű párok házasodásának kérdését 2015 tavaszán Eurobarometer kutatás is vizsgálta, így nemzetközi környezetben is el lehet helyezni a magyar adatokat.

Az EU-s fókuszú kutatás némiképp másként kérdezett a házasság kérdésre azzal, hogy nemcsak a felmérésben részt vevők saját országára, hanem általában Európára kérdezett rá („az azonos nemű emberek házasságkötését engedélyezni kellene egész Európában”), de ezzel együtt is jó összehasonlítási alap – jegyzi meg az elemzés.

azonos-nemuek-hazassaga-europai-viszonylatbanÁbra: budapestpride.hu

Akkor a magyar megkérdezettek 39 százaléka felelt igennel, ez nagyságrendileg megegyezik a most mért 36 százalékkal. Ezzel a 39 százalékos eredménnyel a régió több országát is megelőzzük, lemaradunk viszont a szlovén és cseh társadalomtól. Az ábrán jól látszik, hogy utánunk jön egy nagyobb ugrás – Magyarországot követően csak olyan országok vannak, ahol az engedélyezés a többségi álláspont.

Aki még több részletre is kíváncsi, az itt a teljes elemzés megtekintheti.

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):