A Fidesz a 2014-es Nemzetközi Holokauszt Emléknapról

január 28, 2014

Birkenau

Tegnap a Nemzetközi Holokauszt Emléknap 2014 keretében emlékeztünk meg az auschwitzi és birkenaui haláltáborok szovjet csapatok általi felszabadításának 69. évfordulójáról.  Becslések szerint mintegy 1.1 millió európai, főleg zsidó származású embert öltek meg ebben a két táborban a második világháború során. Több, mint egyharmaduk magyar zsidó volt, akiket 1944 májusa és júliusa között deportáltak.

Alább Orbán Viktor miniszterelnök és jobb keze, Lázár János, Fideszes parlamenti képviselő Holokauszt Emléknapi beszédének kivonata olvasható. Hozzászólásukat megelőzte a hazai felháborodás, a budapesti Szabadság térre tervezett, 1944 március 19-i német megszállás áldozatainak emléket állító szobor felállításával kapcsolatban. A tervezett szobor, melynek megrendelését egy múlt év december 31-i kormányrendelet határozta el, a közvélemény, vagy akár a parlamenti konzultációt mellőzve, számos kritikát kapott, mert az ellenzők szerint az azt sugallja, hogy kizárólag a németeké a felelősség a magyar zsidóság kétharmadának következetes deportálásában és meggyilkolásában. A kritikák szerint minden magyarnak a német agresszió áldozataként történő bemutatása összemossa az áldozatokat és az elkövetőket. Néhányan egészen odáig mentek, hogy a kormányt szándékos történelemhamisítással vádolják.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége kérte az emlékmű felállításának elvetését, valamint azt, hogy a tervezett múzeumban olyan koncepció valósuljon meg, amely a holokauszthoz vezető utat, a magyar állam felelősségét is bemutatja, illetve azt, hogy távozzon posztjáról Szakály Sándor, a Veritas Történelemkutató Intézet vezetője, mert  18.000 „idegen” zsidó 1941-es deportálását „idegenrendészeti eljárás” szakkifejezéssel illette.

Orbán Viktor levele a Magyar Holokauszt 2014 Emlékbizottságnak, melyet a Holokauszt Emléknap tudományos emlékülésen olvastak fel:

Tisztelt Hölgyeim és uraim! A magyarországi tragédia 70. évfordulója alkalmából Magyarország kormánya a Magyar Holokauszt Emlékbizottságon keresztül számos eseményt szervez. A mai, a holokauszt nemzetközi emléknapján rendezett tudományos emlékülés is része az eseménysorozatnak, melynek célja elsősorban a múltunkkal való szembenézés, megértés és a megbékélés. Emlékezés és emlékezet nélkül ugyanis nem létezhet sem család, sem közösség, sem nemzet.

A holokauszt az egész emberiség ellen elkövetett rémtettek sorozata, éppen ezért az egész emberiség tragédiája, ahogy a magyar holokauszt sem tekinthető másnak, mint az egész magyar nemzet tragédiájának.

A Holokauszt 2014 Emlékbizottságot azzal a céllal hoztuk létre, hogy ébren tartsuk az emberek emlékezetét. Nem tűrhetjük, és nem is tűrjük, hogy bárkit vallási vagy etnikai hovatartozása okán megbélyegezzenek, megalázzanak, vagy bántalmazzanak.

Ezért hirdette meg a kormány a zéró tolerancia politikáját.

A Terror Háza Múzeum video anyagainak egyikében egy haláltábor túlélője azt nyilatkozza, hogy a bűnt meg lehet ugyan bocsátani, de sohasem lehet elfelejteni. A Példabeszédek könyvében is az olvasható, hogy az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz. Úgy legyen!

Az UNESCO párizsi székházában hétfő este tartott ünnepi megemlékezésen Lázár János az alábbiakat mondta:

Magyarországnak szembe kell néznie azzal, hogy nemcsak ellenünk követtek el bűnöket, és nemcsak mások felelőssége a magyarországi holokauszt, hanem mi is vétkeztünk önmagunk ellen. A magyar állam egyes vezetőit súlyos, személyes felelősség terheli a magyar zsidók deportálásáért. Saját polgáraik halálra ítéléséért.

Ismételve Áder elnök 2012-es hivatalos állami izraeli látogatása alatt elhangzott szavait, Lázár elmondta: „A magyar állam nem tudta megvédeni saját állampolgárait, de nem is követett el minden tőle telhetőt.”

Annak elismerésével, hogy a Magyar Állam passzív szerepet játszott közel 600.000 magyar zsidó meggyilkolásában, számos történész szállt vitába, akik rámutattak, hogy 1920 és 1944 között mintegy 100 zsidó-ellenes törvényt fogadtak el, valamint hogy 1944. májusa és júliusa között mintegy 200.000 magyar rendőr, csendőr, közszolga, orvos és más állami alkalmazott aktívan részt vett 437.000 zsidó begyűjtésében és deportálásában Auschwitz-Birkenau-ba. A deportáltak főleg nők, gyermekek és idős személyek voltak, akiknek nagy többségét érkezés után elgázosították.

Hivatkozás:

Lázár a holokausztról: a magyarokat is felelősség terheli, nol.hu, 2014. január 27.

Orbán levele a Holokauszt Emléknapján, nol.hu, 2014. január 27.