Népszavazás: Vajdáék két kérdése zöld utat kapott, négy plusz egyet elkaszáltak

március 25, 2015

 

Gulyás Balázs, Vajda Zoltán és Lattmann Tamás

 Gulyás Balázs, Vajda Zoltán és Lattmann Tamás rögtönzött sajtótájékoztatója a Nemzeti Választási Bizottság épülete előtt

Első körben hat kérdést tárgyalt a Nemzeti Választási Bizottság abból a tizenkilencből, amelyet Vajda Zoltán nyújtott be március 13-án a Nemzeti Választási Irodához. A hatból két kérdést hitelesített a testület, így azokhoz már csak a kétszázezer aláírás hiányzik a népszavazás kiírásához. A többi kérdésben az NVB az elkövetkezendő ülésein dönt majd. A Tóth Áron-féle kérdést is elutasították, öt-négy arányban.

A tankötelezettség korhatárának felemeléséről, illetve a kötelező kamarai tagdíj eltörléséről lehet népszavazást tartani. Az ezekről szóló kérdéseket hitelesítette szerda délután az NVB.

Összesen hét népszavazási kérdésről tárgyalt a testület, ezek közül hat volt az, amelyet Vajda Zoltán, a Hatvanezren a magánnyugdíjukért Facebook-csoport spiritusz rektora jegyzett.

A hat tárgyalt kérdés az alábbiakban olvasható, utánuk pedig röviden az indoklás, amellyel az NVB elutasította vagy jóváhagyta a hitelesítést:

1. Egyetért-e Ön azzal, hogy közpénzből és az Európai Unió által biztosított forrásokból megvalósítandó kiemelt beruházásokat ne lehessen kivonni a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok hatálya alól?

A jelenlévő kilenc bizottsági tag mindegyike a kérdés hitelesítése ellen szavazott, mivel az több kérdést is tartalmaz egyszerre, illetve téves képet fest a jelenlegi törvényi szabályozásról.

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy a dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon ne az állam kizárólagos hatáskörébe utalt tevékenység legyen?

A kérdést nyolc igen és egy nem mellett szintén nem hitelesítették, mivel a trafikkoncessziók díja érinti a központi költségvetést, és mint ilyen, az alaptörvény alapján tiltott körbe tartozik.

3. Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben a tanuló a tizennyolcadik életévét betölti?

A kérdés egyértelmű, a parlament hatáskörébe tartozik, és nem érinti a költségvetést, így a bizottság kilenc igen mellett, ellenszavazat nélkül hitelesítette azt.

4. Egyetért-e Ön azzal, hogy ne kelljen a gazdasági kamarai közfeladatok ellátásához kötelezően kamarai hozzájárulást fizetni?

Bár az elnök megjegyezte, hogy csak áttételesen, de a kérdés érintheti a központi költségvetést, azonban ez rendkívül távoli érintettség, így az elfogadásra tett javaslatot. A bizottság kilenc igen szavazat mellett hitelesítette a kérdést.

5. Egyetért-e Ön azzal, hogy az orvosi szakmai kollégiumok által a betegségek kezelésére összeállított irányelveket az Országgyűlés foglalja törvénybe?

A kérdést nem hitelesítették, mivel tudományos igazságokat nem lehet törvényi szinten szabályozni, az a szakmai kollégiumok feladata. Emiatt a kérdés az indoklás szerint egyszerűen nem tartozik sem az állam, sem az Országgyűlés hatáskörébe. Bizarr helyzetet idézne elő, ha a parlament döntene ilyen kérdésekben – szólalt fel az egyik bizottsági tag. A kérdés hitelesítését ennek megfelelően a testület nyolc igen és egy nem arányában elutasította.

6. Egyetért-e Ön azzal, hogy a látvány-csapatsportokra adható társasági adótámogatások feltételei megegyezzenek a kulturális intézményeknek juttatható támogatásokéval?

A kérdést két okból sem hitelesítette az NVB: egyrészt adótörvényeket érint, és így nem lehet népszavazásra bocsátani, és az sem egyértelmű, melyik támogatásnak kellene a másik szintjére emelkednie, illetve csökkennie.

A NVB egy másik személy, Tóth Áron által beadott kérdést is tárgyalt az egyetemisták ösztöndíjáról. A kérdés úgy szólt:

Egyetért-e Ön azzal, hogy az önköltséges felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók részesülhessenek tanulmányi ösztöndíjban?

Érdekes módon e kérdésben volt a legmegosztottabb a testület. Végül a költségvetési törvény érintettségére, illetve végrehajthatósági aggályokra hivatkozva négy igen, és öt nem szavazattal elutasították a kezdeményezést.

A beadványozóknak a testület nem adott szót. A tizenkét fős bizottságból kilencen jelentek meg.

A döntést Gulyás Balázs úgy kommentálta: örülnek, hogy egy olyan fontos kérdésben, mint a kamarai tagdíj eltörlése – mely egy teljesen alaptalan és jogtalan sarcolása a vállalkozásoknak –, az emberek mondhatnak majd véleményt. A tankötelezettség korhatárának tizennyolc évre való visszaállítását célzó kérdés hitelesítését ugyancsak üdvözölte Gulyás. Hozzátette: az indoklások megvizsgálása után az elutasított kérdések ügyében valószínűleg a Kúriához fordulnak majd.

Gulyás Balázs, Lattmann Tamás és Vajda Zoltán a március 15-i ellenzéki tüntetés végén jelentette be: tizenkilenc kérdésben „rendszerbontó” népszavazást kezdeményeznek.