A Norvég Alap zaklatással vádolja a magyar miniszterelnöki hivatalt

május 30, 2014

Viking

Az EEA/Norvég Alap koordinációjáért és felügyeletéért felelős brüsszeli Pénzügyi Mechanizmusok Hivatala (FMO) szerdán levelet írt Lázár Jánosnak (a fenti képen), a miniszterelnöki hivatal vezetőjének. A levél válasz volt a kabinet május 26-i levelére, melyben az szerepelt, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) teljes körű ellenőrzést fog végezni a Norvég Alap által biztosított pénzek felhasználásával kapcsolatban, annak tisztázására, hogy „van-e alapja a kormány azon gyanújának, hogy az alap pénzeiből politikai pártokhoz, különös tekintettel a Lehet Más a Politikához (LMP) köthető szervezetek is támogatást kaptak

Az Ökotárs Alapítvány elnökének, Móra Veronikának a szerdai nyilatkozata szerint a a KEHI-nek nincs felhatalmazása a Norvég Civil Alap ellenőrzésére, mivel az utóbbi szervezet pénzügyei nem érintik a magyar adófizetők pénzeit. Az Ökotárs Alapítvány segítséget nyújt a Norvég Civil Alap pénzügyeinek magyarországi adminisztrációjában számos támogatott program esetében. A nyilatkozat az alábbiakban olvasható:

Az FMO igazgatója határozottan leszögezi, hogy az EGT/Norvég Alap működését szabályozó, a támogató országok és Magyarország által aláírt együttműködési megállapodás és a kapcsolódó szabályzatok értelmében a magyar kormány szerveinek nincsen ellenőrzési joga a EGT/Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) felett. Ezért a programért ugyanis közvetlenül az FMO felelős (eltérően az EGT/Norvég Alapok támogatásainak többségétől), és a vonatkozó szabályozás szerint ilyen esetekben a „támogatott ország nem vállal sem pénzügyi, sem egyéb felelősséget a program lebonyolításáért”. Az FMO – a támogatók által jóváhagyott munkaprogram mentén – nyílt pályázati kiválasztás útján bízta meg az Ökotárs Alapítvány vezette konzorciumot az NCTA lebonyolításával. Az NCTA forrásait teljes egészében Norvégia, Izland és Liechtenstein biztosítja, magyar költségvetési forrás az alapban még közvetetten sincsen. Mindennek megfelelően, az Ökotárs munkájának ellenőrzésére és vizsgálatára is az FMO illetve az általa megbízott külső szervezetek jogosultak.

„Az Ökotárs rendszeres szakmai és pénzügyi beszámolókat küld az FMO-nak, amelyeket eddig mindig megfelelőnek találtak és elfogadtak. Sőt most kezdődött meg az NCTA félidei, külső megbízott által végzett értékelése. Továbbá folyamatban van az NCTA rendszerszintű auditálásának előkészítése is, amire várhatóan az év vége felé kerül sor.”

Nincs takargatnivalónk, együttműködünk minden arra feljogosított ellenőrző szervvel, ugyanakkor a jogalap nélküli, tisztázatlan célú vizsgálódásokat sokkal inkább zaklatásnak, mintsem az átláthatóság biztosítására irányuló tevékenységnek tartjuk.” – tette hozzá Móra Veronika.