Raoul Wallenberg Szakközépiskola bezárása: teljes valójában mutatkozott be a Nemzeti Együttműködés Rendszere

április 21, 2015

Raoul Wallenberg, Gavallérné Kancsal Ágnes, Halász JózsefDöntés úgy van az iskola jövőjéről, hogy nincs. A hétfői, szülői értekezletnek meghirdetett tüntetésen a diákok és a szülők által föltett kérdésekre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyszínen megjelent osztályvezetője nem válaszolt érdemben – cserébe a hivatalnok nem tette zsebre, amit kapott. A KLIK a tanároknak megtiltotta a nyilatkozattételt, a sajtót pedig ki akarta zárni a rendezvényről.

Mint arról az Atv.hu a múlt héten beszámolt, megszűnik a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola, ahová mintegy ezeregyszáz diák jár, illetve ahol hetven tanár dolgozik. A hírek szerint az épületet a szomszédos, ugyancsak a budapesti Ludovika téren található Nemzeti Közszolgálati Egyetem kapja meg, az iskola – ahogy a helyiek nevezik: a Raoul – diákjait pedig hat másik iskolába szórják szét. A megszűnés ellen hétfő délután unorthodox, leginkább tüntetésre emlékeztető szülői értekezletet tartottak a leginkább az egészségügyi és szociális képzésben jeleskedő iskola udvarán, ahol jelenlegi és volt diákok, tanárok, szülők jelentek meg, összesen több ezer ember.

„Egy kormányülésen azt határozták el, hogy valamilyen módon megtörténik iskolánk átszervezése” – kezdte beszédét Gavallérné Kancsal Ágnes igazgatónő (képünkön balra). Közölte: a szülőire meghívta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) elnökét, Hanesz Józsefet, aki azonban Halász Józsefet (képünkön középen), a szakképzés-szervezési főosztály osztályvezetőjét küldte maga helyett.

„A KLIK utasítása szerint a rendezvény nem sajtónyilvános” – közölte Gavallérné. Ezt – hogy tudniillik a sajtó kizárására tett, mint ebből az írásból is látszik, meglehetősen sikertelen kísérlet a KLIK-től származik – később Halász József is megerősítette. A KLIK sajtóosztálya döntött úgy, hogy nem lehet jelen a média – derült ki az osztályvezető szavaiból. A sajtó jelentős része – így a Budapest Beacon is – azonban képviseltette magát.

„Központi KLIK-utasítás alapján a szakképzési osztálynak a múlt héten meg kellett kezdenie az átszervezés előkészítését” – kezdte beszédét Halász. „Május utolsó napjáig a miniszter dönt, vagyis döntés még nincs: Az átszervezés megindításáról van KLIK központi utasítás” – tette hozzá. Halász arra buzdította az összegyűlt sokságot, hogy észrevételeiket írásban tegyék meg. Ugyanakkor közölte: a részleteket még nem lehet tudni.

Halász szerint, ha lesz döntés, akkor lehet a menetrendet részleteiben kidolgozni. Az azonban tudósítónknak nem volt világos, hogy amennyiben a döntés megelőzi a részletek kidolgozását, akkor még milyen részleteket dolgoznak ki a döntés megszületése után. További csavar a történetben, hogy Halász azt mondta: „2015 szeptemberétől az iskola nem ennek az épületnek a falai között fogja folytatni a feladatellátást (sic! – Sz. P.), hanem valahol máshol”.

Tehát, összegzendő Halász eddigi állításait:
– nincs döntés az iskoláról
– az már végleges, hogy 2015 őszétől a tanítás nem a Raoul épületében folyik
– a döntés után születnek meg a részletek.

Ha nem érti az Olvasó, ne aggódjék: mi sem. Sőt: az ezt követően mikrofonhoz lépő diákok, szülők és volt tanárok sem értették. „Hogy hoz határozatot a KLIK, amikor még nem született döntés?” – kérdezte egyikük.

De ez még nem minden.

Arra a kérdésre Halász nem tudott válaszolni, hogy kinek kell az iskola, azonban mind az eddigi sajtóértesülések, mind a diákok, tanárok és szülők egybehangzóan azt állítják: a szomszédos Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. Egy tanárnő azt mesélte a Budapest Beacon tudósítójának, hogy az egyetem portása mondta neki: „költözünk át”.

Azt, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kapja meg az épületet, az is valószínűsíti, hogy a szülői értekezleten/tüntetésen megjelent és föl is szólalt az egyetem főtitkára. Horváth József azt mondta: nem kapták meg az épületet, „nincs döntés, hogy az egyetem fog ideköltözni”. Hozzátette ugyanakkor: „lehet, hogy ez lesz, nem mondom, hogy nem”, de a leendő döntéshez az egyetemnek semmi köze. „Ha nem önöknek kell az iskola, akkor kinek?” – kérdezte egy diáklány. Egy másik diáklány azt kérdezte: ha az egyetem kapja meg az iskola épületét, lemond-e róla a Raoul javára? Horváth nemmel felelt.

Egy szülő azt kérdezte: volt-e hatástanulmány. „Hatástanulmány című dokumentum nem készült, viszont egy részletes elemzés igen, de ennek a tartalmát nem mondhatom el” – reagált Halász, jelentős füttykoncertet váltva ki ezzel. Azt, hogy nincs döntés, az osztályvezető még körülbelül 6×1023-szor ismételte meg. Aztán kiderült, hogy mégiscsak van döntés: „döntés az átszervezés megkezdésére van” – mondta. Az iskola átköltöztetéséről nem született döntés, ez Balog Zoltán emberminiszter hatásköre – tette hozzá tíz vagy annál kevesebb perccel azután, hogy közölte: „2015 szeptemberétől az iskola nem ennek az épületnek a falai között fogja folytatni a feladatellátást, hanem valahol máshol”.

A hallgatóság különböző kérdéseire Halász érdemben nem válaszolt: „Azt kérem önöktől, hogy ezeket írják le” – mondta nagyjából csilliószor. A közönség soraiból az is elhangzott: az épület részben uniós, részben svéd pénzből épült, márpedig sem Brüsszel, sem Stockholm nem a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek szánta az épületet. Hatalmas tapsot igen, érdemi választ nem kapott az a kérdés sem, hogy a szülők a részletes elemzés tartalmát miért nem ismerhetik meg:

Halász: Nem azt mondtam, hogy nem ismerhetik meg, hanem hogy tőlem nem ismerhetik meg.
Szülő: Ha öntől nem ismerhetjük meg, akkor legalább nevezze meg az illetékes személyt, akitől kérhetjük.
Halász: KLIK központi utasítás.

Arra sem kaptak a szülők választ, hogy hová fognak járni azok a jelenleg még nyolcadikosok, akiket most vettek föl az iskolába. „Amit most szóban megfogalmaznak, azt írásban fogalmazzák meg” – jött a válasz.

Arra sem jött válasz, hogy Raoul Wallenberg nevét el akarják-e törölni, és arra sem, hogy mi lesz azokkal az ápolónőnek készülő diákokkal, akiket a középiskola utolsó egy-két évére betesznek egy műszaki szakközépiskolába.

„Az ön által kiküldött levél azt tartalmazza, hogy a kormány március 18-án a jogutóddal való megszüntetésről szóló jelentést elfogadta” – emelte a tétet Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke. Ha a kormány nem fogadja el a jelentést, akkor most nincsenek itt a szülők és a tanulók” – folytatta, hatalmas tapsot kapva. Gallóné nem állt meg félúton: „A Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola feladatait a következő szakképző intézmények veszik át” – idézte a Halász által Gavallérnénak küldött levelet. A PSZ elnöke szerint ez a mondat is bizonyítja, hogy van döntés. Úgy folytatta: az érintettek véleményét a döntés megszületése előtt kellett volna kikérni, de „ez nem történt meg”. Hangsúlyozta: a KLIK részéről a köznevelési törvény megsértése az idevonatkozó információk visszatartása. A tanárokat, diákokat, szülőket Gallóné arra kérte: ragaszkodjanak ahhoz, hogy minden, a döntéssel kapcsolatos információt írásban kapjanak meg. Amit Halász – illetve általa a KLIK – művel, az „a jelenlévőknek a megalázása” – közölte a PSZ elnöke.

„Felemelem szavamat a szakképzési intézmény fönnmaradása mellett” – vette át a szót a többször is hatalmas tapsot kapott Gallónétól Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke. Múlt pénteken eljuttatták idevonatkozó levelüket az egészségügyi államtitkárhoz – mondta rövid beszédében.

Hatalmas tapsot kapott az a diák is, aki arra hívta föl a figyelmet, miszerint az iskola azzal a föltétellel nyert el egy pályázatot, hogy „az épület 2016. április 20-ig a miénk”. „Kormányzati döntés alapján ez felülírható lenne, de ezt is írják le” – felelt az osztályvezető.

Volt olyan szülő, aki a szabad iskolaválasztás elvének a figyelmen kívül hagyását látta abban, hogy a diákokat szétteszik hat másik iskolába.

„Semmi kétségem nincs afelől, hogy itt jogilag minden rendben lesz. De hány olyan esetet láttunk már – beszéltünk is erről bizonyos órákon –, ami jogilag rendben van, mégis disznóság?” – tette föl a költői kérdést az iskola egy volt tanárnője.

Halász szerint a jelenlévőknek hatása van a végső döntésre, ha leírják észrevételeiket. Az osztályvezető ezen állítását a közönség – fogalmazzunk így – meglehetős szkepszissel fogadta.

Egy diáklány könnyeivel küszködve mondta el: ebben az iskolában tanulta meg, hogy kell újraéleszteni. „Ha nem rendelkezem ezzel a tudással, a kistestvérem – akinek én kezdtem meg az újraélesztését – nem élne már” – mondta. „Egy bádogos fog lélegeztetni?” – kérdezte egy iskolatársa ezzel kapcsolatban.

Több fölszólaló is a sírás határán szónokolt. Valaki azt kérdezte: hová kerülnek a tanáraik.

Hagyják meg az épületet, de ha nem, legalább azt tegyék lehetővé, hogy az iskolát, mint közösséget ne bontsák szét. „Kell egy hely, ahová közösen mehetünk” – kérte Gomba Viktória, az iskolai diákönkormányzat elnöke. Ez az igény később még többször is elhangzott.

„Számomra egy jól működő iskola szétverése olyan barbár cselekedet, mint a könyvégetés, vagy mint amit az ISIS csinál az ókori műemlékekkel” – mondta egy szülő.

Egy diák azt a – szintén költőinek bizonyult – kérdést tette föl, hogy amennyiben az egész magyar egészségügyi rendszer súlyos nővérhiánnyal küszködik, miért zárják be a nővérképző szakiskolát. Hatalmas tapsot ő is kapott, de érdemi választ nem. Ezzel kapcsolatban valaki meg is kérdezte Halásztól: „Miért nem a KLIK-elnök jött el, ha csak ő adhat válaszokat? Miért magát küldték, aminek semmi értelme sem volt?”

Az is elhangzott: egy olyan iskolát készül a hatalom széttrancsírozni, amelynek vendége volt a Wallenberg család több tagja, és a budapesti svéd nagykövet is.

Mi lesz a negyvenezer kötetes könyvtárral? – kérdezte valaki.

Az osztályvezető a végén már-már mentegetőzött. „Egyetlen szóval sem mondtam, hogy a javaslat tartalmával egyetértek” – közölte. (Ilyenkor szokás lemondani – Sz. P.)

Az igazgatónő úgy összegzett: a „szülői értekezleten” komolyabb aktivitást kifejtett szülőkkel leülnek, a kérdéseiket írásba foglalják, s ezeket ő eljuttatja a KLIK elnökéhez. „Írtam a KLIK-nek és nem válaszolt” – jegyezte meg erre egy szülő.

Egy szülői kérdésre az igazgatónő elárulta: a KLIK megtiltotta neki a nyilatkozattételt, sőt: az iskola többi tanára sem nyilatkozhat az üggyel kapcsolatban. Amikor egy diák ennek okáról faggatta a KLIK osztályvezetőjét, Halász József úgy felelt: a KLIK sajtóosztálya arról tájékoztatta őt, hogy az iskolavezetés, illetve az egész tanári kar nem nyilatkozhat – mint ahogy egyébként nem nyilatkozhat ő maga sem.

A Budapest Beacon villáminterjút készített Gomba Viktóriával. A diákönkormányzat elnöke lát arra esélyt, hogy egyben maradjanak a diákok és a tanárok, sőt: arra is, hogy az iskolában maradjanak – „persze ez utóbbira kevesebbet”. Gomba ugyanakkor a Budapest Beacon azon premisszáját nem kívánta kommentálni, hogy a Raoul közössége, vagy legalábbis túlnyomó részük – köztük azok, akik most még nem nagykorúak, de a következő parlamenti választás idején már azok lesznek – aligha fog ezek után a Fideszre szavazni.

Ugyanezzel a fölvetéssel azonban teljesen egyetértett az iskola egyik tanárnője, s egy, ránézésre a nagykorúságtól még évekre lévő diáklány is.