Riasztó Lázár miniszterelnökséget vezető miniszterként megszerzett új hatalma

június 10, 2014

Lazar3

A gyengén működő és fárasztó kormányzati bürokrácia helyére egy messzire elérő, nagyhatalmú Miniszterelnöki hivatal lép, melynek vezetésével Lázár Jánost bízták meg. A nagymértékben központosított minisztérium közvetlen politikai ellenőrzéssel rendelkezik olyan dolgok felett is, mint az EU-s források elosztása, vagy a magyar titkosszolgálatok irányítása.

A miniszterelnöki hivatal vezetésével megbízott Lázár felelősségi körébe fog tartozni a kormányzati ügyek koordinációja és a minisztériumok közötti irányelvek harmonizációja, a magyar közigazgatási rendszer újjászervezése, az önkormányzatok törvényes működésének az áttekintése, az Európai Unió fiskális forrásainak az elosztása, Magyarország EU-s ügyeinek a kezelése, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés irányítása, a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció, a közbeszerzések és az építésügyi szabályozás. Szintén Lázár lesz az ország kulturális örökségének védelméért felelős személy.

Lázár a fentieken kívül felelős lesz a kormány titkosszolgálati tevékenységéért, a szociálpolitikai irányelvek végrehajtásáért és harmonizációjáért és a tudományos irányelvek koordinálásáért is.

A Magyar Közlöny szerint Lázár feladatkörébe tartozik a kormány politikai céljainak elérésére létrehozott stratégiának a végrehajtása, a kormányzati tevékenység megtervezése és a kormányzati kommunikáció különböző szintjeinek áttekintése. Ő tesz majd javaslatokat a kormányzati irányelvekre, és ő lesz felelős a jogszabályozási és szervezeti irányelvek megtervezéséért. Lázár lesz a felelős az új magyar bankrendszer átalakításáért és irányításáért a kormány Magyar Fejlesztési Banki, Takarékbanki és Postabanki érdekeltségein keresztül.

Lázár különböző bizottságok előtt tett nyilatkozatai az alábbi linkeken láthatóak:

Európai Ügyek Bizottsága előtti nyilatkozat

Nemzetbiztonsági Bizottság előtti nyilatkozat

Mezőgazdasági Bizottság előtti nyilatkozat

A Nemzetbiztonsági Bizottság előtti nyilatkozatában Lázár az alábbiakat állította:

„Azt szeretném elérni, hogy minden szempontból egyszerűbb legyen az ország élete. A miniszterelnök azt várja tőlem, hogy olyan kormányzati munkát alakítsunk ki, amely nem megnehezíti a választópolgárok életét, hanem lehetőség szerint megkönnyíti. Ez nem olyan egyszerű dolog, mert van, aki filozófiailag úgy gondolja, hogy a kormánynak az a küldetése, hogy megnehezítse a választópolgárok életét. Én azt gondolom, hogy az lenne a feladata, hogy megkönnyítse a választópolgárok életét, ezért egy teljesen más típusú gondolkodásmód, mindenhol a bürokrácia csökkentése és egyszerűsítése, és egy más típusú államszervezés a célom.”

Lázár elismerte, hogy jelentősen kiterjesztett feladatai közel állnak az 1945 előtti Kancellária szerepéhez. Az egyetlen másik „kancellár” jellegű hivatalnok a kommunizmus utáni Magyarországon az első Orbán-kormány miniszterelnöki hivatalának vezetője, Stumpf István volt, aki jelenleg a Magyar Alkotmánybíróság tagja.

A Budapest Beacon kérdésére egy jogi szakértő azt mondta, Lázár új miniszteri funkciói riasztóak jogköri és törvényalkotási szempontból is. A forrásunk szerint a kormány a különböző minisztériumok szerkezeti és felelősségi körére vonatkozó adatokat néhány héten belül hozhatja nyilvánosságra.

Hivatkozás:

MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám, Kozlonyok.hu; 2014. június 5.

Megjelent a kormányrendelet a miniszterek feladat- és hatásköréről. MNO.hu; 2014. június 6.

A kormány elitcsapata lesz a Miniszterelnökség, Kormany.hu; 2014. június 4.

Az Információs Hivatalt a kormány központi szervezetében kell tartani, Kormany.hu; 2014. június 4.

Lázár János Közép-Európa leghatékonyabb kormányát alakítaná ki, Kormany.hu; 2014. június 4.