Senki nem fél úgy a menekültektől, mint a magyarok

július 13, 2016

Menekültek

Európában a magyarok félnek a leginkább a menekültektől – derül ki a Pew Research Center által végzett felmérésből. Rettegünk, hogy elveszik a munkánkat. 

Magyarország rendre az elsők között szerepel a Pew Research Center kutatásában, amely a menekültválság és a terrorveszély kapcsán azt vizsgálta, mennyire hajlamosak az Európai Unió (EU) tagállamainak polgárai a kisebbségek kirekesztésére.

A terrorizmustól és a menekültektől való félelem sok európai fejében összekapcsolódik: tízből nyolc vizsgált európai országban a népesség ötven százaléka vagy azt meghaladó aránya gondolja úgy, hogy az ideérkező menekültek növelik a terrorizmus megjelenésének valószínűségét.

A magyarok több kérdésben is elsők: nálunk vélik a legtöbben (76 százalék), hogy a menekültekkel a terrorveszély is nagyobb – összehasonlításképpen: a spanyolok mindössze 40 százaléka válaszolt igennel erre a kérdésre, miközben velünk ellentétben náluk már történt terrortámadás –, 82 százalék pedig azt állítja, a menekültek terhet jelentenek az országnak, elveszik a munkát, és élősködnek a szociális juttatásokon. (Úgy tűnik, a magyar kormány nem hiába hajtogatta, hogy a menekültek elveszik a magyarok munkáját – a szerk.)

A lengyelek, a görögök, az olaszok és a franciák szintén aggódnak a munkahelyeik miatt, a svédek és a németek legalább fele viszont azt gondolja, hogy a menekültek a befogadó nemzetet nagyobbá, erősebbé teszik a szaktudásuk és munkájuk által, tehát alapvetően pozitív kép él róluk.

many-europeans-concerned-with-security-economic-repercussions-of-refugee-crisisForrás: Pew Research Center

A magyarok 43 százaléka gondolja úgy, hogy az itt élő bevándorlók okolhatók a bűnözés növekedéséért. Ebben az összevetésben ez az arány csak a harmadik helyre volt elegendő, Svédország (46 százalék) és Olaszország (47 százalék) ugyanis megelőzött bennünket, igaz, náluk több ezer, míg nálunk csak néhány száz menekült tartózkodik jelenleg.

Az európai országokban élő muszlimokról is sokan negatívan gondolkodnak, ám ott, ahol már több generáció óta nagy számban élnek, jóval kevesebben vélekednek róluk negatívan, mint azokban az országokban, ahol kis létszámú muszlim-közösség található. Ebben a kategóriában is Magyarország végzett az első helyen: 72 százalékkal mi vagyunk a leginkább elutasítóak a muszlimokkal szemben Európában a vizsgált országok közül.

views-of-muslims-more-negative-in-eastern-and-southern-europeForrás: Pew Research Center

A legtöbben a görögök gondolják azt, hogy a muszlimok inkább elkülönülten akarnak élni. Ebben az összevetésben a magyarok a második helyre szorultak, érdekes tény ugyanakkor, hogy 2005-höz képest ötből négy országban csökkent azok száma, akik osztják a fenti állítást. A legnagyobb csökkenés Németországban figyelhető meg, ahol 88-ról 61 százalékra csökkent azok aránya, akik szerint a muszlimok nem szeretnék átvenni az adott ország szokásait és életmódját.

Bár a közelmúltban történt merényletek egyes zarándokhelyek környékén (például Medinában) arra utalnak, hogy az Iszlám Állam (IÁ) nem törődik a muszlim áldozatokkal és ünnepekkel, mégis több helyen tartja magát a vélekedés, miszerint a muszlimok támogatják az IÁ törekvéseit. Olaszországban 46, Magyarországon 37, Lengyelországban pedig 35 százaléknyian vélekednek így.

Nagyjából egész Európára igaz, hogy a magukat jobboldalinak mondók inkább muszlim- és menekültellenesek, míg a baloldaliak kevésbé. Egyedül nálunk fordított a helyzet e kérdésben: igaz, csupán csak egyetlen százalékkal, de a baloldaliak (76 százalék) radikálisabbak, mint a jobboldaliak (75 százalék). Mivel a középen állók is nagy többségben muszlimellenesek, ezért Magyarországon ebben egységesnek mondható a politika paletta.

Általánosan elmondható az is, hogy az idősebbek és az iskolázatlanabbak inkább muszlim- és menekültellenesek, mint ahogyan az is, hogy a menekülthelyzet nemcsak a muszlimok, hanem az egyéb kisebbségek, például a cigányok és a zsidók megítélésen is rontott.

negative-opinions-about-roma-muslims-in-several-european-nationsForrás: Pew Research Center

A felmérést végző cég szerint az olaszoknál a legelutasítottabb a roma, a muszlim és a zsidó kisebbség, második helyen a görögök, míg a harmadikon a magyarok végeztek. Amint azt fentebb írtuk, a magyarok 72 százaléka elutasítja a muszlimokat, őket követik a cigányok 64 százalékkal, 32 százalékunk pedig a zsidókról is negatívan vélekedik. A legelfogadóbb országok Hollandia, Németország és Svédország.

A teljes tanulmány megtekinthető a Pew Research Center honlapján.