Stratfor: Az EU már nem tér vissza korábbi egységéhez

február 26, 2015

homer_simpson_end_is_near-e1424972642301

Az Európai Unió, ahogyan ismerjük, darabjaira fog hullani, Németország gazdasága kereskedelmi partnerei béklyójában van, az Egyesült Államok Lengyelországot vezető európai hatalommá fogja tenni, és Oroszország nem fog fennmaradni – áll a Stratfor Global Intelligence magántulajdonú geopolitikai elemző és tanácsadó cég a 2015-2025-ös évtized előrejelzésében. A jelentés 1996-óta ötévente kerül kiadásra. (1996, 2000, 2005, 2010 és most, 2015).

“Az Európai Unió nem tér vissza korábbi egységéhez, és amennyiben fennmarad, sokkal korlátozottabban és töredezettebben fog működni az elkövetkező évtizedben” – áll a Stratfor előrejelzésében. “Nem várható, hogy a szabad kereskedelmi zóna növekvő protekcionizmus nélkül továbbra is működni fog”. Várakozásaink szerint Németország súlyos gazdasági visszaesést fog elszenvedni a következő évtizedben, és ez azt eredményezi, hogy Lengyelország regionális hatalma megnövekedik” – áll a jelentésben.

A jelenlegi ukrajnai konfliktus továbbra is a nemzetközi rendszer központi kérdése marad a következő években, és az Orosz Föderáció jelenlegi formájában nem fog tudni működni.

“[Oroszország] egyre növekvő energiaexport-függősége valamint az árképzéssel szembeni valószerűtlen elvárásai miatt Moszkva számára fenntarthatatlanná teszi az intézményi kapcsolatok fenntartását az Orosz Föderáció egészében” – áll a Stratfor beszámolójában.

A geopolitikai elemző és tanácsadó cég azt várja, hogy Moszkva fennhatósága jelentősen gyengülni fog, ami Oroszország formális és informális széttöredezettségéhez fog vezetni. Az orosz atomfegyver arzenál biztonsága az elkövetkező évtizedben az egyik legnagyobb aggály a folyamat felgyorsulása során.

Nem az eurózóna Európa alapvető problémája, hanem a szabadkereskedelmi zóna

“Németország az Európai Unió erőterének a középpontjában áll; exportja meghaladja a GDP 50 százalékát, melynek fele más EU tagországok felé irányul. Németország lényegesen nagyobb termelő kapacitással bír, mint amennyit az ország képes elfogyasztani, azzal együtt, hogy ösztönzik a hazai gazdaságot. Ezektől az exportoktól függ a gazdasági növekedés fenntartása, a teljes foglalkoztatottság elérése és a társadalmi stabilitás. Az Európai Unió szerkezete – beleértve az euró beárazását és számos európai szabályozást is – azt a célt szolgálja, hogy könnyítse ezt az export függőséget” – írja a Stratfor.

A Stratfor szerint ez a rendszer Európát legalább két részre törte, ami egyértelműen látható a mediterrán Európa illetve például Ausztria vagy Németország viselkedési szokásai közötti különbségekben.

“Ez a kezdetektől igen komoly problémát jelentett, de mára már szélsőséges mértékű. Amiből Európa egyik része hasznot húz, az sérti a másik oldalt” – írja a Stratfor jelentés.

Mind a bal-, mind a jobboldali euro-szkeptikus pártok erőteljes felemelkedése, a fő-irányvonalú pártok legitimációjának növekedése és a szeparatista pártok dagadó népszerűsége az európai országokban tovább fog folytatódni a következő évtizedben.

A jelentés szerint az Európai Unió bizonyos értelemben fennmaradhat, de az európai gazdaságot, a politikai és katonai kapcsolatokat elsősorban kétoldalú, illetve korlátozottan többoldalú egyezmények fogják meghatározni, melyek kisebb léptékűek lesznek, és nem lesznek kötelező érvényűek. Néhány állam talán megtartja tagságát az erősen átalakult Európai Unióban, de nem ez fogja meghatározni Európát.

A Stratfor azt jelzi előre, hogy Európát elsősorban a „nemzetállamok újra-alakulása fogja elsődleges politikai hajtóerőként meghatározni a következő évtizedben.

Németország, mint a világ negyedik legnagyobb gazdasága továbbra is a legbefolyásosabb – de rendkívül sebezhető – európai gazdasági és politikai tényező lesz.

“Ebben a tekintetben több erő is munkálkodik Németországgal szemben. Először is az egyre növekvő európai nacionalizmus protekcionista tőke-, és munkaerő-piacokat fog eredményezni. A gyengébb országok vélhetően különböző tőke-korlátozásokat fognak bevezetni, az erősebb országok pedig korlátozni fogják a többi ország közötti mozgását, beleértve más EU-s állampolgárok mozgását is. Előrejelzésünk szerint az EU-n belüli jelenlegi protekcionista irányelvek – különösen a mezőgazdaság területén – ki lesznek egészítve kereskedelmi korlátozásokkal, melyeket azok a dél-európai gazdaságok fognak létrehozni, melyeknek újjá kell építeniük gazdasági alapjaikat a jelenlegi gyenge teljesítmény miatt. Globális alapon az európai export nagyobb versennyel találja magát szembe és a bizonytalan környezet miatt nagyon változó kereslet várható. Ennélfogva előrejelzésünk szerint Németország kiterjedt gazdasági hanyatlásnak indul, ami oda vezet, hogy társadalmi és politikai krízis alakul ki, ami csökkenteni fogja Németország befolyását Európában a következő 10 évben” áll a Stratfor előrejelzésében.

Lengyelország gazdasága és politikai befolyása jelentősen növekedni fog

Lengyelország meg fogja osztani saját kereskedelmi kapcsolatait annak érdekében, hogy növelje hatalmát a stratégiai Észak Európai Terv-ben, és Romániával együtt az orosz-ellenes koalíció vezetője lesz.

Egy Egyesült Államokkal kötött stratégiai megállapodás jelentős előnyöket fog Lengyelország számra biztosítani, mert az USA érdeke lesz, hogy Lengyelországot gazdaságilag olyan erőssé tegye, amennyire csak lehetséges, mind a társadalom stabilizálása, mind pedig katonai erejének felépítése érdekében. Lengyelország ilyen helyzetben lesz az Egyesült Államokkal szemben, csakúgy, mint Románia. Washington egyértelművé tette érdekeit a régióban.

Magyarországot ebben a tekintetben nem említette a Stratfor.

Oroszország a semmi felé tart

A Stratfor azt írja, valószínűtlen, hogy az Orosz Föderáció jelenlegi formájában fennmarad. Moszkva elmulasztotta energiahordozókból származó bevételeit egy önfenntartó gazdaság kialakítására fordítani, ezért sérülékeny a gazdasága az áringadozásokkal szemben és nincs védelme a piaci erőkkel szemben.

“A föderáció szervezeti felépítése miatt, mivel a bevételek Moszkvába mennek, mielőtt azokat szétosztanák akár közvetlenül, akár a helyi önkormányzatokon keresztül, a források áramlása nagyon változékony lesz. Ez a 80-as évek Szovjetuniójában és a 90-es évek Oroszországában tapasztaltak megismétlődésével járhat, amikor Moszkva képessége a nemzeti infrastruktúra támogatására csökkeni kezdett. Ebben az esetben a régiók saját védelmük érdekében formális és informális autonóm régiókat kezdenek kialakítani. Az orosz perifériát Moszkvához csatoló kötelékek fel fognak morzsolódni.”

A Stratfor azt jelzi előre, hogy míg az oroszok történelmi múlttal rendelkeznek az ilyen gondok megoldásában a titkosrendőrségük segítségével, ez a titkosrendőrség nem lesz képes ellensúlyozni ebben az évtizedben a Moszkva és a régiókat széthúzó erőket. Ebben az esetben az FSZB (Szövetségi Biztonsági Szolgálat) hatalmát a nemzetgazdaságban is érdekelt vezetősége fogja gyengíteni. Ahogy a gazdaság bizonytalankodni kezd, az FSZB ereje gyengülni fog. Az FSZB terror alkalmazása nélkül pedig nem fogja tudni megakadályozni az Orosz Föderáció széttöredezését.

“Ezen a ponton nem lesz Moszkva ellen felkelés, viszont Moszkva hervadó képessége az Orosz Föderáció támogatására és ellenőrzésére vákuumot fog eredményezni. Ebben a vákuumban az Orosz Föderáció egyéni töredékei fognak létezni.”

Mindezek pedig hozzá fognak járulni a következő évtized legnagyobb kríziséhez.

“Oroszország óriási nukleáris támadóerővel rendelkezik a hátország egész területén elosztva. Moszkva hatalmának csökkenése azt a kérdést veti fel, hogy kik ellenőrzik ezeket a rakétákat, és hogyan lehet garantálni azt, hogy ne használják azokat. Ez az USA nagy próbatétele lesz. Washington az egyetlen olyan hatalom, amely képes ezt a kérdést kezelni, de nem fogja tudni kiterjeszteni ellenőrzését katonai szempontból az összes helyszínre és nem fogja tudni garantálni, hogy a rakétákat ne lőjék ki. Az Egyesült Államoknak vagy katonai megoldást kell kifejlesztenie, amit jelenleg igencsak nehézkes lenne elképzelni, el kell fogadnia a rakéták kilövésének a fenyegetését, vagy pedig meg kell próbálnia stabil és gazdaságilag életképes kormányokat kialakítania térségben, melyeket bevon idővel a rakéták semlegesítésébe. Nehéz elképzelni, hogy ez a probléma hová vezet. Azonban, mivel előrejelzésünk szerint Oroszország széttöredezik, valószínűleg foglalkozni kell a következő évtizedben ezzel a kérdéssel is.”

Hivatkozás:

Decade Forecast: 2015-2025, Stratfor.com; 2015. február 26.