A Transparency International felhívása a magyar kormányhoz: El a kezekkel a civil társadalomtól!

június 12, 2014

tilogo

A Transparency International, a több mint 100 országban tevékenységet végző nemzetközi korrupció-ellenes szervezet mai sajtóközleményében elítéli a magyar kormányt, amiért az magyar civil szervezetek hitelességét támadja.

A Transparency.org weboldalán közétett sajtónyilatkozat:

Újraválasztása óta a magyar kormány kampányt indított a magyar civil szervezetek hiteltelenítésére. A kormány arra törekszik, hogy átvegye az ellenőrzést a kormányhoz nem kötődő, független szervezetek által civil szervezeteknek adott források felett. Hisszük, hogy egy dinamikus és független civil társadalom alapvető szerepet játszik egy demokratikus társadalomban, mint a fékek és ellensúlyok egyik kulcsa a hatalommal szemben. Ahogy az Oroszországban bevezetett új törvények is megmutatták, a civil szektor üldözése könnyen vezethet a civil szervezetek büntetendővé tételéhez, és hatékonyan gátolhatják munkájukat. Kiállunk a magyar civil szervezetek mellett, és felhívjuk a magyar és minden más kormányt, hogy hagyjon fel a civil társadalom elleni támadással.

A Transparency International nemzetközi berlini központja ezután elküldte a leveleta világ összes Transparency irodájának, arra kérve őket, hogy továbbítsák a dokumentumot az országaik kormányának.

A levél:

Mi, a Transparency International alulírott szervezetei, az alábbi tájékoztatást adjuk az utóbbi idők aggasztó magyarországi eseményeiről, civil társadalmi szervezetek és helyi média szabad működésével kapcsolatban. A támogatásukat kérjük, hogy segítsenek mielőbb foglalkozni ezekkel a kérdésekkel annak érdekében, hogy biztosított legyen a polgári jogok védelme és a civil társadalmi tér – ahogy arról az összes EU tagállam és a nemzetközi egyezmények aláírói megállapodtak.

Mint aTransparency International globális korrupció-ellenes mozgalom tagja – amely az Európai Unió 28 tagállamából 26 országban van jelen, és világszerte több mint 100 irodája működik – tiszteletben tartjuk és fenntartjuk, hogy a kulcsfontosságú civil társadalom védelme alapvető fontosságú a munkánkban, és azt, hogy más civil társadalmi szervezetekkel konstruktív vita folyjék arról, hogy hogyan lehet elérni egy nyitottabb, számonkérhető és hatékony kormányzást.

Egy demokráciában minden kormánynak, függetlenül a politikai hovatartozásától, fenn kell tartania az állampolgárok jogait, hogy szabadon nyomon követhessék és értékelhessék a közintézményeket és a tisztségviselőket. Magyarországnak, az Európai Unió tagországának is kötelessége így tenni. Mint az Európai Unió alapjogi kartájának (különös tekintettel a 8. és 11. cikkelyre), és az ENSZ korrupcióellenes egyezményének (különös tekintettel a 13. cikkelyre) aláíró országa, valamint tekintettel a saját Alaptörvényére (különös tekintettel a VI, IX és 39. cikkelyre), Magyarország elkötelezte magát a szólás és információszabadság kifejezésének biztosítása, a független civil társadalom működésének szabad és zavartalan működése, a sajtó változatossága és szabadsága, a személyes adatok védelme, valamint a nyilvános adatokhoz való akadálytalan hozzáférés mellett.

Felhívást intézünk Magyarország kormányához, hogy tartsa magát ezen, a nemzetközi közösség és saját állampolgárai felé vállalt kötelezettségeihez.

Felhívjuk továbbá országunk kormányát, hogy dolgozzon együtt az Európai Unió intézményeivel és a magyar kormánnyal annak érdekében, hogy biztosítva legyen a nemzetközi normák és garanciák tiszteletben tartása, és a civil társadalom és média ellen irányuló tevékenységet azonnal állítsa le.

A polgári előjogok és alapvető emberi jogok, az autonóm civil társadalom és a független média a demokratikus értékek és a szabad társadalom alapját képezik.

Országunk, együtt az összes többi országgal, felelősséggel tartozik azért, hogy ezek az értékek meg legyenek védve és azokat szabadon hangoztathassák. Előre is köszönjük a támogatást, és várjuk a közös munkát a fenti ügy előmozdítása érdekében.

Hivatkozás:

Transparency International calls onHungariangovernmentto stop targeting NGOs, Transparency.org; 12 June 2014.

Stop Targeting Hungarian NGOs!, Transparency.hu; 12 June 2014.

Letter of Support, Hungary, Transparency.hu; 12 June 2014.