Végre: kormányhatározat Makovecz Imre életművének gondozásáról – 2020-ig közel hétmilliárd lesz rá

december 31, 2015

Makovecz ImreFotó: AP

A kormány kiemelt feladatként kezeli a Makovecz Imre Kossuth-díjas építész hagyatékáról való gondoskodást, életművének a jövő nemzedékkel való megismertetését, és egyetért a Városkúti úti műteremház Makovecz Imre Emlékközponttá alakításával – olvasható az MTI beszámolója szerint a Magyar Közlöny keddi számában megjelent határozatban.

A 2011-ben elhunyt Makovecz Imre (képünkön) életművének gondozásáról szóló dokumentum szerint a kormány egyetért azzal, hogy Makovecz Imre életműve olyan kulturális és nemzeti értéket képvisel, amelynek megóvása, gondozása kiemelten fontos, ennek érdekében 2015. november 20-ra, Makovecz Imre születésének nyolcvanadik évfordulójára tekintettel kiemelt feladatként kezeli a Makovecz hagyatékáról való gondoskodást, s életművének a jövő nemzedékkel való megismertetését.

A kormány egyetért a XII. kerületi Városkúti út 2. szám alatti műteremház Makovecz-emlékközponttá alakításával. Ezzel összefüggésben fölhívja Balog Zoltán emberminisztert, hogy – azonnali határidővel – Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének bevonásával vizsgálja meg az épület tulajdonjoga megszerzésének feltételeit, valamint Lázár János kancelláriaminiszter bevonásával tekintse át a Makovecz Imre Alapítvány működésében való állami szerepvállalás lehetőségét.

A kormány felhívja az emberminisztert, hogy támogassa a Makovecz Imre alkotásairól korábban megrendezett kiállítások egységes katalógusban való összefoglalását, valamint az építész munkásságát, teljes életművét bemutató reprezentatív kiállítás létrehozását. A kiállítás támogatásának és a kiadvány megjelentetésének határideje 2020. június 30.

A kormány felhívja a kancelláriaminisztert, hogy 2016. március 31-i határidővel tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Makovecz-életművet a Magyar Értéktárba felvegyék. Arra is felhívja a minisztert, hogy az ember- és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ bevonásával dolgozza át a Makovecz Imre munkásságának megörökítésére összeállított ötéves feladattervet és aktualizálja az abban foglalt feladatokat, szintén 2016. március 31-i határidővel. Emellett ugyanezzel a határidővel – a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket az építész egyes alkotásainak műemlékké nyilvánítása érdekében.

A kormány felhívja az emberminisztert, hogy Makovecz Imre településfejlesztési-épülettervezési modelljének minél szélesebb körű alkalmazása érdekében támogassa a közművelődési szakemberképzés keretében alkalmazható oktatási segédanyag elkészítését, továbbá az abban foglaltak gyakorlati elsajátítását biztosító szakmai gyakorlat rendszerének működtetését. Az oktatási segédanyag elkészítésére a határidő 2017. december 31., a határozat a rendszer kialakítására, működtetésének megalapozására 2018 és 2020 között évente 30 millió forint biztosításáról szól.

Felhívják a kancelláriaminisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve a Makovecz Imre életművét képező egyes ingatlanokkal kapcsolatban az épületek funkcionális felhasználásának felmérése érdekében gondoskodjék megelőző vizsgálat elvégzéséről, 2016. május 31-i határidővel.

A határozatban felhívják a nemzetgazdasági minisztert, hogy 2016-ban a feladat teljesítését követően, annak megvalósítására, és további előkészítésére legfeljebb félmilliárd forint összegben biztosítson forrást az emberminisztérium fejezetben.

A kancelláriaminisztert a kormány fölhívja arra, hogy a vizsgálatok elvégzését követően dolgozza ki és terjessze a kormány elé az épületek felújításával, megvalósításával kapcsolatos intézkedések ütemtervét, továbbá tegyen javaslatot a nem, vagy funkcionálisan nem megvalósítható művek 3D-ben való fotorealisztikus digitális feldolgozására, terjesztésére, 2016. június 30-i határidővel.

A kormányhatározatban felhívják a kancelláriaminisztert, hogy az ember- és a nemzetgazdasági miniszterrel közös munkacsoportot alakítson a Makovecz Imre Pályázati Alap elindítása érdekében annak vizsgálatára, hogy melyek azok a Makovecz-életműbe tartozó projektek, amelyek megvalósítása a hazai költségvetés, illetve európai uniós forrás terhére megvalósuló programok keretében lehetséges, valamint dolgozza ki ezen források bevonásának egyes lépéseit. A munkacsoport megalakítására 2016. január 31., a Makovecz Imre Pályázati Alap elindítására július 31. a határidő. A határozatban felhívják a nemzetgazdasági minisztert, hogy a feladat teljesítését követően 2016. évben biztosítson legfeljebb öt és fél milliárd forintot az emberminisztérium fejezetben, majd a 2017. és 2020. között a megvalósításra évente legfeljebb 1,4 milliárdot biztosítson.

A kormány felkéri a Makovecz-életmű méltó megőrzésében kiemelkedő szerepet betöltő szervezeteket, hogy a feladatok végrehajtása érdekében működjenek együtt a kancellária- és az emberminiszterrel.

A kormány visszavonja a Makovecz Imre életművének gondozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2013-as kormányhatározatot.