Zsidó szervezetek határozottan tiltakoznak a tervezett német megszállási emlékmű miatt

január 22, 2014

Gabriel

December 31-én Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a magyar kormány nevében eljárva megbízta Párkány Péter magyar művészt egy emlékmű elkészítésére, amely Magyarország 70 évvel ezelőtti német megszállásáról emlékezik meg. A Szabadság téren felállítandó, 220 millió forint értékű megbízás befejezésének határideje 2014. március 19. A kormány úgy döntött, hogy az emlékmű megvalósítását „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították”, feltehetően azért, hogy az engedélyeztetést elkerülje.

Mint ahogy az orosz állami tulajdonú atomenergia cég 3.000 milliárdos közbeszerzési szerződés nélküli megbízására vonatkozó döntés esetében sem, e különös emlékmű esetében sem konzultáltak más kormánytagokkal, a parlamenttel, vagy a nyilvánossággal. Továbbá, a kormány által bekért pályaműveket sem hozták nyilvánosságra. A kormány arra sem vette a fáradtságot, hogy engedélyt kérjen az V. kerületi önkormányzattól (bár Semjénnek nem sok oka lehetett kételkedni abban, hogy a Rogán Antal által vezetett kerület teljes mértékben együtt fog működni a kérdésben, hiszen Rogán a Fidesz frakciójának a vezetője is).

Egy ma reggel megtartott rendkívüli önkormányzati ülésen az V. kerület hivatalosan is hozzájárult az emlékmű felállításhoz, melyet Rogán úgy írt le, hogy „az emlékmű Magyarország szuverenitása megszűnésének pillanatát örökíti meg és minden meggyilkolt, elhurcolt, meggyalázott embernek emléket állít, a több százezer holokausztáldozatnak és több tízezer más áldozatnak is.”

A közgyűlés döntése a január 19-én kelt dokumentumon alapult, mely szerint a kormány eldöntötte a „német megszállás összes áldozatáról”megemlékező emlékmű felállítását” az alábbi leírással:

Az emlékmű két fő elemből áll: a német birodalmi sas és Gábriel arkangyal szobra,  valamint egyéb elemekből, úgymint 13 oszlop, és egy timpanonos kapuzat felirattal. Az emlékmű bronzból, kőből és krómozott elemekből épül,  a teljes magassága 7 méter lesz.

A dokumentumot egy fekete-fehér látványterv is kísérte (lásd fent), valamint egy térkép, amely az emlékmű pontos helyét mutatja meg.

Mint ahogy a Sorsok Háza Holokauszt Múzeum esetében, amit az elhagyatott VIII. kerületi Józsefvárosi vasútállomás helyére terveztek, (ahonnan több száz ezer zsidót deportáltak Auschwitz-ba) itt sem konzultáltak a magyar zsidó közösséggel a koncepcióról, a formatervről és a helyszínről.

Azóta a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szervezete (Mazsihisz) hivatalosan is tiltakozott a Szabadság téri emlékmű ellen azzal az indokkal, hogy az azt sugallja, hogy kizárólag a német megszállás tehető felelőssé a mintegy félmillió magyar zsidó deportálásáért és meggyilkolásáért. Mint ahogy a Sorsok Háza emlékmű esetében, szeretnék, ha nagyobb figyelmet kapnának a holokauszthoz vezető események, kezdve az 1920-as Numerus Clausus törvénnyel. (Az első európai zsidó-ellenes törvény)

A zsidó szervezetek ahhoz is ragaszkodnak, hogy bármilyen emelendő holokauszt emlékmű ismerje el a magyar kormány felelősségét a magyar zsidóság kétharmadának üldözésében és kivégzésében.

Egy tegnapi sajtótájékoztatón, melyen Izrael magyarországi nagykövete is megjelent, Heisler András, a Mazsihisz elnöke bejelentette, hogy az ő, valamint 15 másik zsidó szervezet is a kormánnyal való együttműködés feltételéül szabja, hogy kerüljön le a napirendről a német megszállás emlékműve. Ahhoz a feltételhez is ragaszkodnak, hogy távozzon posztjáról Szakály Sándor, akit nemrég neveztek ki a kormány által finanszírozott Veritas Történelemkutató Intézet vezetőjévé, mert  18.000 „idegen” zsidó 1941-es deportálását „idegenrendészeti eljárás” szakkifejezéssel illette. (A deportáltakat géppuskákkal ölték meg a helyi zsidó közösség tagjaival egyetemben, és tömegsírokba temették Kamenyec-Podolszkij mellett, amit általánosan a holokauszt első tömeggyilkosságának ítélnek meg.).

A Mazsihisz ahhoz is ragaszkodik, hogy a Sorsok Házában olyan koncepció valósuljon meg, amely a holokauszthoz vezető utat, a magyar állam felelősségét is bemutatja.

Ma reggel  Horváth Csaba fővárosi képviselő (MSZP) a Városháza előtt a sajtó képviselőinek elmondta, hogy a Szabadság térre tervezett emlékmű “provokáció a kormány részéről a társadalom felé” és “történelemhamisítás”,, valamint, hogy „az emlékmű egy kalap alá veszi az áldozatokat és az elkövetőket, ami önmagába sérti a nemzeti emlékezetet.”

horvath

Horváthoz csatlakozott a korábbi amerikai főkonzul, a DK politikusa, Kerék-Bárczy Szabolcs is, aki elmondta, „az emlékmű felállítása a Fidesz által a magyar radikális, jelenlegi szélsőjobb és újnácik felé tett gesztus szimbóluma”. Hozzátette, a választások után az emlékművet a szoborparkba fogják „toloncolni”.

Röviddel ezután Orbán Viktor miniszterelnök weboldalán a következő levelet tette közzé, válaszul Heisler András Mazsihisz elnöknek és Zoltai Gusztáv ügyvezetőnek címezve:

2014. január 14-én kelt levelüket megkaptam.

Tekintettel arra, hogy a sokat szenvedett magyarországi zsidó közösség sorsát kormányom mindig is szívén viselte, köszönöm, hogy kérdéseikkel nyíltan és közvetlenül fordultak hozzám. Levelük elolvasása megerősödött bennem az a meggyőződés, hogy a jövőben is közösen dolgozhatunk azért, hogy Magyarországon a kölcsönös tisztelet, egymás megértése és hazánk közösségeinek együttműködése tovább erősödjék. Ebbe a sorba illeszkedik a német megszállás áldozatai előtt tisztelgő emlékmű is.

Meggyőződésem, hogy az áldozatok iránti tisztelet nem engedi meg, hogy bebörtönzöttek, elhurcoltak, meggyilkoltak sorsa mellett főhajtás és szó nélkül elmenjünk. Márpedig – és Önök ezt nálam jobban tudják – a veszteség rettenetes volt. E tekintetben Magyarország Alaptörvénye egyértelműen és szilárdan foglal állást. Alig hinném, hogy az áldozatok emléke felé tett főhajtás bármilyen magyarázatot igényel. Ez emberség és nem politikai nézetek vagy pártállás kérdése.

Vannak, akik az áldozatok emlékezetét, az előttük tisztelgő emlékművet napi politikai spekulációkká akarják silányítani. Biztosíthatom Önöket, hogy ezeket a kísérletek határozottan vissza fogjuk utasítani. Remélem, hogy hazánk megszállásának 70. évfordulója jó alkalom arra, hogy az Önök közösségének veszteségeit elismerő, fájdalmukban osztozó, jóakaratú emberek fontos és közös lépést tegyenek a tisztelet kultúrájának irányába.

Hivatkozás:

Horváth Csaba: Történelemhamisítás a német megszállás emlékműve; 2014. január 22.

Rogánéktól lecsaphat a birodalmi sas, nol.hu; 2014. január 22.

Hétméteres oszlopok, birodalmi sas és Gábriel arkangyal emlékeztethet a német megszállásra a Szabadság téren, 444.hu; 2014. január 19.

‘Pillanatnyilag állóháború van’, nol.hu; 2014. január 22.

Az emlékmű főhajtás az áldozatok előtt, mandiner.hu; 2014. január 22.