Horthy Miklós: Hazafi vagy áruló?

augusztus 6, 2014

horthy-e1407301501701

Az alábbi párbeszédre az Izland fővárosában, Reykjavíkban élő Vidács úr és a Budapest Beacon között került sor a Budapest Beacon Facebook oldalán, és betekintést nyújt az olyan külföldön élő magyar nemzetiségűek szemléletébe, nézeteibe, akik azokról a részekről származnak, amelyek korábban Magyarországhoz tartoztak, de az első világháború után a Párizs környéki békeszerződések eredményeképpen a szomszédos országokhoz lettek csatolva – és számos Jobbik, valamint Fidesz sazvazó oszt itthon és külföldön egyaránt.

Vidács Róbert: Kik maguk? A Budapest Beacon csak néhány napja vette elő Horthy nevét a közismert deportálások kapcsán, és máris vissza kellett szívnia szavait, mivel azokat nem tudta tényekkel alátámasztani. Egyértelmű, hogy a Bp Beacon, Eva Cutler, Micheal A. Krapek és számos más embert a nemzettel szembeni gyűlölet vezérel, semmi más. Az önök gyűlölködése rosszabb, mint a náciké, nekik legalább volt valamilyen napirendjük, maguk viszont csak az igazi gonoszt dajkálják önmagukban. Keressenek valamilyen szakértő segítséget, nem kell ilyesminek kitenniük magukat a nyilvánosság előtt.

Budapest Beacon: Horthy Miklós Admirális volt a magyar államfő 1920 márciusától 1944 októberéig, amikor lemondott a hatalomról Szálasi Ferenc nyilaskeresztes vezető javára. A romák államilag támogatott üldöztetésére Horthy vezetése alatt került. Ebből a szempontból egyértelműek a történelmi feljegyzések.

Vidács Róbert: Annyiszor csavarhatják ki ezt, amennyiszer csak akarják, mindketten tudjuk, hogy a deportálások (főleg a zsidóké) a náci időszakban történtek, a náci Németország és magyar képviselőik, a Szálasi által vezetett nyilaskeresztesek vezetése alatt. Most nézze el nekem, ha nincs igazam, de nem emlékszem rá, hogy az önök kormánya ennyire buzgón számolt volna be a magyarok második világháború utáni szenvedéseiről, a győztes – trianoni szerződésben kreált – országokban. 40.000 magyar (civileket és gyermekeket is beleértve) veszett oda csak Jugoszláviában, míg a teljes német lakosságot száműzték, és ők voltak olyan szerencsések, hogy túlélték a győztesek véres orgiáját. Ez a háború UTÁN történt. Bizonyára ezért nem említik soha, vagy, Isten bocsássa meg, jegyzik népirtásként.

Budapest Beacon: Ön téved. Magyarországról 437.000 magyar zsidót deportáltak (főleg nőket, gyerekeket, idős és gyenge embereket) Auschwitz-Birkenauba 1944 májusa, júniusa és júliusa során, amikor a nemzetközi nyomás hatására Horthy maga rendelte el a deportálások leállítását. Horthy nem mondott le az államfői posztról 1944. október 16-ig. Lemondásával pedig Szálasi Ferenc nyilaskeresztes vezetőt nevezte ki Nemzetvezetőnek (államfő és kormányfő egyben).

A deportálásokat aprólékosan szervezte meg és dokumentálta az a több tízezer kormányhivatalnok és közszolga, akiket megbíztak ennek lebonyolításával, aminek eredményeképpen pontosan tudjuk, hogy melyik faluból, községből és városból hány zsidót deportáltak egy adott napon. Az a tény, hogy sor került magyar és német emberek megtorló jellegű megölésére a háború után, nem változtat azon a tényen, hogy Horthy Miklós admirális áruló volt és gyáva.

Vidács Róbert: Aminek maga most nevezte Horthyt az csak a maga beállítottságát, hitét és szándékait tükrözi. Tény, hogy Horthy Miklós admirális a történelem legrosszabb időiben vezette Magyarországot, Trianon után a második világháború alatt. Tény, hogy lojális maradt a nemzethez. Ki vagyok én, hogy megfejtsem politikai lépéseinek és lelkiállapotának minden részletét bizonyos időkben? Nem vagyok politikai elemző és nem vagyok pszichológus sem. Azonban az az egyszerű tény, hogy a zsidókat egészen 1944-ig nem deportálták, annak volt köszönhető, hogy elkötelezett volt ez ellen. Nem volt náci és ez közismert tény. Miért nem ismeri el, hogy ez a maga személyes igazság-tagadó választása. Idősebb fiát minden valószínűség szerint a nácik ölték meg, és a fiatalabbikat is ők rabolták el, ami miatt lemondott magyarországi régensi posztjáról, míg a náci vezető, Szálasi a legtöbb időt börtönben töltötte Horthy hatalma idején. Maga 437.000 zsidó végzetével (sic) vádolja őt, de ezzel a háború végéig nem is vádolták meg őt. Szóval ki maga, hogy pletykákat terjeszt és az igazságot magának követeli?

Ugyanannak az ügynökségnek a terméke, amely 6 millió zsidó elpusztításáról számolt be már 25 évvel a nácik hatalomra kerülése előtt? Nézze meg a New York Timest. Végül pedig nem oszt, nem szoroz; tudni, hogy Horthy Magyarországért küzdött, nem pedig valamiféle szélsőjobboldali ideológiáért. Azért harcolt, hogy nemzete ne legyen kiszolgáltatva az említett „megtorlásnak”, amit sokkal helyesebb lenne tömeggyilkosságnak nevezni.

Horthy menye, gróf Edelsheim Gyulai Ilona szerint, aki maga is magyar zsidó volt, magyar zsidók is hozzájárultak a Horthy családját megélhetési költségeihez a száműzetésük alatt,[55] beleértve Chorin Ferenc nagyiparost és Pathy László ügyvédet is.[57]” Wikipedia.

Budapest Beacon: Tényekkel cáfoljuk a feltételezéseit. Az 1944. március 19-i német megszállás után (mely ellen Magyarország nem is ellenkezett), ahelyett, hogy a magyar csapatokat arra utasította volna, hogy álljanak ellen (annak a néhányezer német katonának, akik nem is álltak készen a harcra és legyőzhetőek lettek volna), Horthy olyan miniszterelnököt nevezett ki, aki Hitler számára is elfogadható volt, és arra utasította őt, hogy teljes mértékben működjön együtt a németekkel a zsidókérdés kapcsán. Ez teszi őt árulóvá. Addig talán mintegy 50.000 zsidó vesztette életét a magyar hadsereg mellett a kényszermunka-zászlóaljakban. Miután Horthy megadta magát Hitlernek, négy hónapon belül félmillió zsidó halt meg. Horthy rettegett annak a lehetőségétől, hogy szlovák és román csapatok csatlakoznak a német csapatokhoz Magyarországon és azt szorgalmazta, hogy a német csapatokat minél előbb vonják ki az országból. Ezért inkább szemet hunyt a magyarországi vidéki zsidóság deportálása felett. Csak miután az amerikai elnök, Franklin Delano Roosevelt személyesen fordult Horthyhoz a deportálások leállításáért, akkor függesztette fel azt ideiglenesen.

Továbbá a D-nap sikere nem Horthyn múlott. Rájött, hogy a háborút elvesztették és csak idő kérdése, hogy mikor győzik le a náci Németországot és szövetséges bábállamait, és tartóztatják le azok vezetőit. 1944. október 16-án Horthy hivatalosan is lemondott és minden hatalmát a magyar náci párt, a Nyilaskeresztesek vezetőjére hagyományozta. Azért tette ezt, hogy saját maga és még életben lévő fia életét mentse. Ez teszi őt gyávává.

Hány ezer magyar hazafi áldozta fel saját és gyermeke életét az ország védelmében az első és második világháború idején? Bizonyos zsidó felmenőkkel rendelkező emberek Horthy érdekében jártak el és támogatták őt élete vége felé, úgy érezhették, hogy életükkel tartoznak, amiért Horthy megtagadta mintegy 100.000 budapesti zsidó deportálását (sőt még magyar csapatokat is küldött, hogy megakadályozzák egy zsidókat szállító vonatszerelvény elindítását Budapestről Auschwitz-Birkenauba). Továbbá Horthy elintézte, hogy bizonyos zsidó származású prominens nagyiparosok (beleértve azokat is, akiknek erőfeszítési kritikusak voltak a háborús erőfeszítésekben) különleges elbánásban részesüljenek, és ők cserébe viszonozták a „nagylelkűséget”.

A fent említettek történelmi tényeken alapulnak, nem pedig valamiféle szubjektív beállítottságon, amit nekünk tulajdonított. Minek nevezné azt az államfőt, aki nem áll ellen egy külföldi hatalom megszállásának és feláldoz félmillió állampolgárt azért, hogy saját és fia életét megmentse? Gyáva és áruló, akárhonnan is nézzük.

Vidács Róbert: Épp most ismerte el, hogy Horthy minden tőle telhetőt megtett azért, hogy annyi zsidót mentsen meg, amennyit csak lehetett. Akkor mivel vádolja? Hogy nem harcolt a németek ellen? Akkor Magyarország már az oroszok ellen harcolt. Mi van magával? Magyarországnak egyszerre kellett volna Hitlerrel és Sztálinnal felvenni a harcot? Maga gátlástalanul mindenért a régenst vádolja, beleértve a lehetetlent is. Akárhogy is, sem magának, sem olvasói bármelyikének nincs joga egy egész nemzetet okolni és vádolni, amikor pont ők szenvedtek leginkább. Míg egy tragédia nem kisebbít egy másikat, az mindenképpen igaz, hogy a három csoport közül: cigányok, zsidók és magyarok az utóbbiak jártak a legrosszabbul. És semmi nem változott azóta, szóval szálljon le ennek a nemzetnek a hátáról az összes cigánnyal és a zsidóval együtt, és hagyjon minket élni.

Budapest Beacon: Semmi ilyet nem tettünk. Kárpátalja sikeres 1939-es elfoglalása és csatolás után felbuzdulva négy nappal a németek által indított Barbarossa hadművelet után üzent hadat a Szovjetuniónak, aminek katasztrofális következményei lettek az országra nézve, mind emberéletek (civil és katonai) mind pedig a politikai szuverenitás tekintetében. Miért nem tágítanak a Horthyt mentegetők egy olyan ember ünnepeltetésétől, akinek tettei közvetlenül vagy közvetve közel egymillió magyar halálát okozták és az orosz megszálláshoz, majd ötven éves uralmukhoz vezetett? Miért kellene Horthyt, aki a két világháború közötti kritikus időkben és a második világháború jelentős része alatt az országot vezette, más normák szerint megítélni, mint a többi tengelyhatalom vezetőjét, pusztán azért, mert megpróbált béketárgyalásokat kezdeményezni a szövetséges hatalmakkal, amikor már nyilvánvaló lett, hogy a Szovjetuniót nem lehet legyőzni? És miért mentené fel Horthyt a közel egymillió ember – keresztények és zsidók egyaránt – halálának felelőssége alól az, hogy Horthy nem állt bíróság elé Nürnbergben Sztálin és más befolyásos emberek közbenjárása miatt?

Vidács Róbert: Kezdhetnénk akár Mohácsnál, vagy akár a párszáz évvel azutáni Osztrák Magyar kiegyezésnél is, de maradjunk a Trianoni békeszerződésnél. Horthy elég jól teljesített a rossz esélyek ellenére. Megpróbálta menteni a menthetőt. Nem megyek végig a történelmen és az összes körülményen, úgy hiszem, már eleget tud. Ami a cigányokat és a zsidókat illeti, bármennyire is szörnyen hangzik, elképzelhetőnek tartom, hogy ez megismétlődik. Ha Magyarországon él, csak sétáljon végig egy cigányok lakta területen, és megérti, hogy miért. Amíg a zsidók ellenőrzik Irakot, Gázát, a Világbankot…

Budapest Beacon: Amit ön mond, az az, hogy Horthy elszánt volt a történelmi Magyarország újraegyesítésben, amennyire az csak lehetséges, még a háború kockázatának a vállalása árán is, a háború előtti magyar lakosság megtizedelése árán, a zsidó és roma lakosság legyilkolása árán és ötven évnyi idegen uralom árán. Az 1526-os Mohácsi csatának sem és az 1867-es Kiegyezésnek sem volt köze Horthy döntéséhez. Minket is aggaszt annak lehetősége, hogy a történelem ismétli önmagát, pont ezért elkötelezett a Budapest Beacon a tény-alapú beszámolás és a történelmi pontosság mellett. Szóra sem méltatnánk a zsidókkal és cigányokkal kapcsolatos bigott megjegyzéseit, de annyit megjegyeznénk, hogy az irracionális nemzetiségi és etnikai kisebbségek elleni gyűlöletben gyökerezik Magyarország egyik legnagyobb problémája.

Vidács Róbert: Igen, pont ezt mondom. Maga odáig megy, hogy vádol egy haldoklót, amiért az próbálja menteni magát? Persze, érdemes volt megpróbálni és kapott a nemzet néhány levegővételnyi szünetet, mielőtt ismét a víz alá nyomták, és igen, ismét fel fogunk jönni mindaddig, amíg vége nem lesz az egésznek, és akár tetszik, akár nem, mi még mindig élünk és rúgunk. És maga bigottnak nevez engem? Kapcsolja be a TV-t, nézzen szembe a valósággal! Ki az aki irracionális itt? Egy percig se gondolja, hogy rasszista vagyok, vagy bármi ilyesmi. Csak annyit mondok, hogy nézzen szembe a valósággal és fejezze be, amit tesz. A háború már a határainknál van. Talán azért is Magyarországot kellene okolni, miért ne? És ne álljon meg itt, okolja Magyarországot a munkanélküliek generációiért, a tolvaj és koldus cigányokért, az egymillió halott irakiért, líbiaiért és így tovább… ”az irracionális nemzetiségi és etnikai kisebbségek elleni gyűlöletben gyökerezik Magyarország egyik legnagyobb problémája” Mennyire ironikusan gonosz állítás ez! A magyar kisebbség a legnagyobb Európában, évtizedekre visszamenő asszimilációval, megaláztatással, bebörtönzéssel és öldökléssel a háta mögött van képe ezt mondani? (. . .)  Eddig főleg csak azt bizonyította, hogy magyarellenes, amellett, hogy a hívei (Balog) Zoltánt lecigányozták és szándékosan elírják az ország nevét, és azt mondják ez rosszabb, mint a náci Németország, és maga még azt mondja, hogy a probléma bennem és a nemzetemben van? Hol van a válasza ezeknek az embereknek? Nos, túl nyilvánvaló hogy ki melenget kígyót a keblén.

Budapest Beacon:  Robert, maga tévesen vádolja a Budapest Beacon-t azzal, hogy „a (Magyarország) elleni gyűlölet vezeti és semmi más”. Nem hívtuk magát bigottnak. Azt írtuk, hogy a megjegyzései voltak bigottak. De most, hogy említi, bárki, akár a magyar zsidókat okolja azért, ami a Közel-Keleten történik, az joggal tekinthető bigottnak. Németország nem várta el Magyarországtól, hogy részt vegyen a Szovjetunió elleni megszállásban. És voltak példák olyan európai országok vezetőitől is, amelyeket megszállt a náci Németország, hogy visszautasították az együttműködést a zsidó állampolgáraik deportálására és kivégzésére. Mi a Budapest Beaconnél nem tartjuk felelősnek a mostani generációt, vagy a jelenlegi kormányt felelősnek azért, ami hetven évvel ezelőtt történt. Azonban az olyan embereket, mint maga felelősnek tartjuk, amiért hirdetik az olyan történelmi csúsztatásokat és irracionális hitet és viselkedést, amely érleli a gyűlöletet a nemzeti kisebbségekkel szemben, és ha nem tesz ellene senki, akkor ismét háborúba sodorhatja Európát. Számunkra valóban riasztó a jelenlegi Fidesz-KDNP kormány kísérlete a magyar történelem újraírására annak érdekében, hogy az illeszkedjen ideológiai és politikai céljaikhoz.

Vidács Róbert : Tény, amivel maguk is egyetértettek, hogy Horthy sokat tett a zsidók ügyéért. Az is tény hogy nem volt elragadtatva a német nemzetiszocialista párttól. Nem Magyarország viseli a második világháború terhét. A nácikat terheli a felelősség. Ha megvetik Horthyt azért, amit tett, akkor miért nem veszik vele egy kalap alá József Attilát és Petőfit? És sokakat még a történelemből. Míg teljesen támogatom az önök elkötelezettségét a társadalom védelmében amikor a neofasizmusról és az alantas hulliganizmusról van szó, azzal semmiképpen nem értek egyet, hogy szemet hunynak a romák kérdése és az apokaliptikus cionizmus felett.

Budapest Beacon: Igen, Horthy „sokat tett” a magyar zsidók ügyében. Közel negyedszázados regnálása alatt mintegy 100 zsidóellenes törvény elfogadását tette lehetővé, kezdve az 1922-es Numerus Clausus-sal. A csúcspontját 1944 áprilisában érte el, május és június során 437.000 magyar zsidót deportáltak Auschwitz-Birkenauba, főleg nőket és gyerekeket, mert a munkaképes férfiakat akkor már besorozták kényszer-hadtestekbe. Akármilyen védelmet nyújtott Horthy a budapesti zsidóknak, az semmivé vált, amikor 1944 októberében lemondott és átengedte a hatalmat a nyilaskeresztes Szálasi Ferencnek. Ha azt mondjuk, hogy Horthy maga által választott utódja nem osztozott Horthyval a fővárosi zsidókkal szembeni hozzáállásában, akkor egyáltalán nem túlzunk. Most pedig bocsásson meg nekünk, de sokkal fontosabb dolgunk is van, mint vitatkozni olyan valakivel a magyar történelemről, aki nyilván nem tanulta azt.