Az Együtt 2014 új politikai nyilatkozata

június 22, 2014

Together-e1403497913991

Az Együtt 2014 új vezetőségében Bajnai Gordon és Kónya Péter sem szerepel

Nincs okunk arra, hogy céljainkon és értékeinken változtassunk. De változtatnunk kell módszereinken, működésünkön. 

Mert Orbán rendszere fenntarthatatlan, és ezért össze fog omlani. És mert az összeomlás után vagy a megújuló demokratikus ellenzéki erők vagy a Jobbik jöhet majd.

Szombaton az Együtt 2014 az alábbi politikai nyilatkozatot tette közzé:

Az Együtt, Magyarország legfrissebb politikai ereje nem enged céljaiból, de képes tanulni a kudarcaiból. Alig másfél év alatt, a semmiből indulva lettünk sok százezernyi magyar választó politikai otthonává, ami akkor is siker, ha áprilisban nem sikerült elérnünk a kormányváltást.

Az Együtt alapítói, a Magyar Szolidaritás Mozgalom, a Milla, valamint a Haza és Haladás Egyesület 2012. október 23-án arra a közösen vallott hitre építették összefogásukat, hogy Magyarországot a korszakváltás programja vezetheti csak ki az elmúlt 25 év rossz kompromisszumai, valamint a Fidesz korrupt és hazug kormányzása okozta mély erkölcsi, társadalmi és gazdasági válságból. Közös hitünk nem változott, sőt erősödött, de másfél év tapasztalata után tudjuk: jobban, többet kell tennünk a magyar politika megújítása érdekében, nekünk magunknak is el kell tudnunk kerülni a rossz kompromisszumokat. Az Együtt mozgalmát létrehozó megállapodásban kimondtuk: „Magyarország új, demokratikus politikai rendszerének a legfontosabb nemzeti közös nevezők meghatározásán kell alapulnia.

A nemzeti közösség, a magántulajdon tisztelete és a szolidaritás, a jogállamiság és az Európa iránti elkötelezettség olyan alapértékei a közösségünknek, amelyek kijelölik a közhatalomért folytatott versengés kereteit.” Ma ezen közös értékeink, a demokrácia, a magántulajdon, a szolidaritás, a jogállam és Európa védelemre szorulnak, mert a kormány meg-megújuló hevességgel támadja őket. Az Együtt ezen értékek védelmében széles ellenzéki szövetség létrehozását kezdeményezte, amely le tudja váltani Orbán Viktort annak érdekében, hogy Magyarországon visszaállítsa az alkotmányosságot és magvalósítsa a jó kormányzás eszményét.

A kormányváltó összefogásnak nem sikerült elérnie kitűzött célját. Beláttuk: az összefogás módja, annak rossz kompromisszum árán létrejött formája alkalmatlan volt a kormányváltáshoz szükséges bizalom elnyerésére.

Májusban az Együtt-PM szövetség sikeresen szerepelt első önálló megmérettetésén, az európai parlamenti választáson. A rendszerváltás óta nem volt párt a magyarországi választások történetében, amelyik ilyen rövid idő alatt, elsőre elérte volna a mandátumküszöböt.

Mindkét eredménynek megvan a maga tanulsága. A kudarc megerősített abban, hogy csak a korszakváltás talaján jöhet létre a választók számára is hiteles politikai ajánlat. Az ellenzéki szövetség áprilisban még nem értette meg Magyarországot. A magyar emberek nem hitték el, amit mondtunk: hitelességben is vereséget szenvedtünk. A magyar demokratikus ellenzéknek vissza kell szereznie hitelességét – személyekben, programokban és politikai gyakorlatában egyaránt.

Nem lehetünk többé a kisebbik rossz, még akkor sem, ha ma a helyzet rosszabb, mint másfél éve volt.

Újabb felhatalmazása birtokában Orbán Viktor minden eddiginél durvább támadást intéz az igazságosság és a szolidaritás ellen, nekiront a magántulajdonnak, tovább rombolja a jogállamiságot és még messzebb viszi Magyarországot Európától. Huszonöt év után ismét kelet és nyugat között kell választanunk, és a mi választásunk nem kétséges: mi a Nyugatot választjuk. A visszataszító diktatúrákhoz dörgölődző Orbán-rezsim immár milliárdossá hizlalta saját klienseit, miközben tovább mélyítette a magyar társadalmat szabdaló szakadékokat, lényegében megszüntette a magyar középosztályt. Az Orbán-rendszerrel kapcsolatos legfontosabb kérdés ma már az: a kormánynak vannak oligarchái, vagy az oligarcháknak van kormányuk? Magyarországon ma a szorongás a közérzület. Akinek még van, az attól szorong, hogy a kormány bármikor elveheti tőle, a többség pedig, akinek immár a hétköznapi biztonsága került veszélybe, a holnaptól fél, és attól, hogy gyermekei számára sem tudja biztosítani a felemelkedés esélyét. A magyar kormány az oligarcháik gazdagodása érdekében évtizedekre szolgáltatja ki hazánkat az orosz érdekeknek, és újabb támadást intéz a sajtószabadság és a független civil világ ellen is. Orbán és kormánya mára magányos pária lett az európai politikai színtéren.

Magyarországot kormánya a korrupció legsötétebb formáinak nyílt támogatásával a tűrhetetlen társadalmi különbségek, a társadalmi méretű bizalmatlanság és az európai periféria kiáltástalan világába vezeti. Hogy ennek a folyamatnak útját álljuk, abban a magyar politikai közélet teljes megújítását célul tűző legerősebb és legfrissebb politikai erőnek, az Együttnek dolga és felelőssége van.

Meg kell újítani a magyar progresszió és szabadelvűség politikai ajánlatát. Nincs okunk arra, hogy céljainkon és értékeinken változtassunk. De változtatnunk kell módszereinken, működésünkön. Az új alapokon szerveződő Együtt most sokféle lehetőséget kínál a csatlakozásra azok számára, akik hisznek a korszakváltás szükségességében, a magyar politika teljes megújításában. Ha 2014-ben nem is sikerült, 2018-ban sikerülni fog.

Mert Orbán rendszere fenntarthatatlan, és ezért össze fog omlani. És mert az összeomlás után vagy a megújuló demokratikus ellenzéki erők vagy a Jobbik jöhet majd.

Mi, akik 2012-ben életre hívtuk ezt a mozgalmat, és most 2014-ben céljainkból nem engedve alakítjuk át pártunk működését, hiszünk a haza és haladás eszményében, hiszünk a szolidaritásban és megingathatatlan az európai elkötelezettségünk. Az embert, a céltudatos értékteremtő képességét, a jóllétét, a magyar nép boldogulását a középpontba állítjuk! Hiszünk abban, hogy Magyarország felemelkedése csak a polgárosodás által lehetséges. Szervezetünket demokratizálva, azt kinyitva, a szabadság kis szigeteinek megteremtésével teszünk mindezért. Mindenkit várunk, aki céljainkkal egyetért: jöjjön jobbról vagy balról. Középen találkozunk!

Hivatkozás:

Az Együtt – a Korszakváltók Pártja politikai nyilatkozata, Egyutt 2014, 2014. június 21.