Az emberi erőforrások minisztériuma az oktatási rendszer átalakítására tett újabb javaslatot

június 17, 2014

balog

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Benyújtotta az Országgyűlésnek az oktatási tárgyú törvények módosítását az emberi erőforrások minisztere hétfőn – már megint.

A felsőoktatás területén a 38 oldalas javaslat szerint lehetőség nyílik a teljes idejű képzés duális képzésként történő megszervezésére, ami azt jelenti, hogy a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudomány képzési területen indított bizonyos szakokon a tantermi és a gyakorlati képzés párhuzamosan képezné az oktatási folyamatot.

A módosítás rögzíti a szeptembertől bevezetendő kancellári rendszer részleteit, így ilyen megbízást az kaphatna, aki felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban három éves vezetői gyakorlattal és felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A felsőoktatási intézményekben ennek megfelelően rektor, rektor-helyettes, főigazgató, dékán, kancellár, gazdasági főigazgató vezetői megbízások lennének adhatók.

Az emberi erőforrások minisztériuma által beterjesztett javaslat szerint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak bővítése is szükséges, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy-egy delegáltjával. A javaslat kimondja a MAB nemzetközi akkreditációjára tekintettel azt is, hogy támogatását a törvényes, megfelelő színvonalú működés érdekében megfelelő mértékben, költségvetési előirányzaton kell biztosítani.

Amennyiben a javaslat elfogadásra kerül, a kormány felhatalmazást kapna arra, hogy rendelettel szabályozza a MAB elnöke, tagjai, tisztviselői tiszteletdíját, a MAB létrehozásával, a Felsőoktatás Tervezési Tanács, a Duális Képzési Tanács létrehozásával, működésével összefüggő kérdéseket.

A módosítás kitér a Semmelweis Egyetemből a Testnevelési Egyetem kiválására, amelyet a sportegészségügy és sporttudomány területein jelentkező legfontosabb feladatok közötti kapcsolatok intézményes megerősítésével indokol. Az új, fővárosi székhelyű, állami felsőoktatási intézmény magában foglalja majd az Országos Sportegészségügyi Intézet egyes, nem betegellátást végző egységeit, valamint a sporttudományhoz és sportegészségügyhöz kapcsolódó kutatási tevékenységeket is.

A minisztériumi javaslat rögzíti továbbá a Pető Intézet állami fenntartásba vételét, kiemelve, hogy a többi állami fenntartású intézménnyel azonos módon biztosítják a főiskola állami ösztöndíjas helyeit.

A javaslat szerint létrehoznának egy érdekes adatbázist, az Integrált Elektronikus Nyomonkövető Rendszert (INYR). Egy központilag kezelt adatbázisban követné nyomon a „speciális igényű” tanulók teljesítményét. A javaslat szerint a rendszer segítene lekövetni, hogy az ilyen diákok számára nyújtott kezeléseket hol, mikor és ki adminisztrálta, ill. tartalmazná az ezen diákokkal kapcsolatos szakértői véleményeket is. Mostanáig a speciális igényű tanulókat egyedileg kezelték s nem követték nyomon őket központilag.

Hivatkozás:

Balog benyújtotta terveit, így módosulhatnak az oktatási törvények, HVG.hu; 2014. június 16.