Magyar Ifjúság 2012: túl sok az alul-képzett diplomás

október 21, 2013

Unemployed-youth

A 2008-as világgazdasági válság jelentős mértékben rontotta az elhelyezkedés esélyeit és a pénzügyi függetlenség lehetőségét a magyar fiatalok számár, írja Gazsó Tibor szociológus. „Magyar Ifjúság 2012” című tanulmánya szerint a azoknak a 15 és 29 év közötti fiataloknak a száma, akik nem dolgoznak és nem is tanulnak a 2008-as16%-ról 2012-ben 19%-ra emelkedett. A diplomás fiatalok elhelyezkedéshez szükséges átlagos idő 3.5 hónapról 5 hónapra emelkedett. Múlt évben a 8 általánossal rendelkezőknek átlagosan több mint egy év kellett, hogy munkát találjanak.

Az országszerte megkérdezett 8000 fiatalnak csak mintegy 39%-a dolgozott. Közülük 26% azt mondta, hogy bérüket részben, vagy egészben feketén kapják kézhez. A megkérdezettek 43%-a már volt munkanélküli valamikor életük során, és munkanélküliség átlagos hossza 9,5 hónap volt.

A főiskolai hallgatók 68%-a talált olyan munkát, melyhez szükséges a diploma, 23% viszont diplomához nem kötött szellemi munkát vállal, 10%-uk pedig csak fizikai munkát talált. A szakiskolát végzettek több mint kétharmada szakmunkásként dolgozik, negyedüket azonban betanított- vagy segédmunkásként foglalkoztatják.

A tanulmány szerint az adatok ellentmondanak annak a megalapozatlan vélekedésnek, amely szerint a fiatalok jelentős része túlképzett, és az állam fölöslegesen rendel forrásokat az oktatás-képzés rendszeréhez. A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a munkaerő-piaci kereslettől hosszú ideje jelentősen eltérő közoktatási és felsőoktatási kibocsátási szerkezet okoz problémákat, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a technikai képzésekre.

“A fiatalok 19 százaléka nem dolgozik és nem is tanul”. Nol online.  2013. október 21.