OECD: Komoly gyengeségek vannak a magyar oktatási rendszerben

december 3, 2013

Tutori21

Az OECD közzétette a 2013-as Oktatási Beszámolójának eredményeit. A Magyarországra vonatkozó ország-jelentést szintén frissítették, és az eredmény komoly gyengeségekre hívta fel a figyelmet a magyar oktatási rendszerben.

A következő kivonatok a Magyarországra vonatkozó részből származnak:

  • A jelenlegi gazdasági válság alatt, a munkanélküliségi ráta meredeken emelkedett Magyarországon, és azóta is magas szinten áll. Ez az érettségivel illetve diplomával nem rendelkezőket sújtja leginkább. 2008 és 2011 között ebben a csoportban a munkanélküliség közel 6 %-kal emelkedett, 17,3%-ról 23,1%-ra. De még 2008-ban is, a krízis előtt körükben a munkanélküliség több mint 8-szor nagyobb volt, mint a diplomával rendelkezők körében. A spektrum másik végén, a diplomások körében a munkanélküliség következetesen alacsonyabb. 2008 és 2011 között a munkanélküliségi ráta csak 1,6 százalékponttal emelkedett.

  • A pályakezdőként munkába állás egyre nehezebb a fiatalok számára, különösen azok esetében, aki nem rendelkeznek érettségivel. 2011-ben a 15-29 évesek között az oktatás összes szintjét tekintve 48% folytatott tanulmányokat, 33% rendelkezett munkahellyel, és 19%-uk volt munkanélküli. Az OECD átlag 48%, 37% és 16%.

  • A diploma megszerzése komoly egyéni bérkülönbségeket eredményez. A 2011-es adatok alapján a 25-64 év közötti felnőttek több mint kétszer annyit (107%-kal többet) keresnek, mint diplomával nem rendelkező társaik. Ez az OECD országokon belül a második legnagyobb különbség, ahol az átlag csak mintegy 57%-kal keres többet a diplomások esetében. Ez a keresetbeli rés növekszik Magyarországon. A keresetbeli többlet 13%-kal növekedett az elmúlt évtizedben. Ugyanakkor az érettségivel nem rendelkezők átlagosan 27%-kal keresnek kevesebbet az érettségivel rendelkezőkkel szemben.

  • A nyomás a kormányzati kiadások megvágására az adósság csökkentésének érdekében a gazdasági válság fényében 2008-óta jelentős kihatással volt a tanárok fizetésére is Magyarországon. Míg 2000 és 2005 között az általános iskolák és szakiskolák tanárainak esetében 59%-kal, valamint a gimnáziumi tanárok esetében 58%-kal nőtt, 2005 és 2011 között a fizetések csökkentek 25 illetve 29%-kal. Példának okáért a 13. havi fizetést (minden alkalmazottnak kifizettet prémium) 2009-ben megszüntették. Bár egy kiegészítő prémiumot mindenkinek kifizettek a közszférában, akinek a fizetése nem ért el bizonyos küszöböt, a tanárok alapfizetését a döntés jelentősen negatívan érintette.