Szegregált marad néhány magyar iskola

november 25, 2014

balog

Balog Zoltán, emberi erőforrás miniszter

Balog Zoltán, emberi erőforrás miniszter benyújtott egy törvénymódosító javaslattervezetet a 2011-es közoktatási törvényhez. A baloldali Népszabadság számolt be arról, hogy a jogszabály lehetővé tenné néhány magyar közoktatási intézetben a szegregációt, és megjegyezte, hogy az elkülönítést már régóta tervezte a miniszter.

A kiegészítés benyújtására alig egy hónappal azután került sor, hogy a debreceni fellebbviteli bíróság elutasította a Nyíregyháza külterületén lévő, főleg roma gyerekeket oktató szegregált egyházi iskola fellebbezését. Egy másik módosításában a miniszter jogot szerez a Nemzeti Pedagógus Kar vezetésére.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, szeptemberben a bíróság bezáratta a főleg mélyszegénységben élő romákat oktató huszártelepi iskolát, miután az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány pert indított, és a bíróság kimondta, hogy az iskolában elkülönítik a roma gyerekeket, és ezért nem juthatnak hozzá olyan más oktatási intézmények szolgáltatásaihoz, melyek több lehetőséget kínálnak. A korábbi bírói döntést helybenhagyva, a debreceni bíróság a görög-katolikus egyházi iskola bezáratása mellett döntött, és a diákokat másik iskolába kellett vinni. A bíróság ítéletét azzal indokolta, hogy a szegregált iskolában jelentősen sérül a gyerekek minőségi oktatáshoz való jutásának esélye és a továbbtanulás lehetősége.

Erre válaszul Balog azt nyilatkozta: „az ítélet fokozta a harci kedvemet, tovább harcolunk egy jó, tisztességes döntésért, ami jó a gyermekeknek”.

A módosítást a parlament a jövő héten fogadhatja el, és az felmentést ad az egyenlő bánásmód törvény vonatkozó részei alól néhány iskola esetében (mint például a huszártelepi). Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány képviselői szerint a döntés nem csak a bírói ítélkezési rendszerbe történő beavatkozás, de emellett megtestesíti a „az EU más államai által figyelemmel követett egyenlő esélyekre vonatkozó normáinak megsértését is”.

Szüdi János jogász a Népszabadságnak elmondta, egyéb gondok is vannak a módosító javaslattal. Mindenekelőtt „a miniszter olyan jogköröket kap, amelyek megengedik számára, hogy rendeleti úton meghatározza – a többi közt – az NPK tagságának körét, országos és területi szervezeti felépítését, működését, feladatait, jogait és a törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlóját. Ezen túl a Nemzeti Pedagógus Kar által alkotott etikai kódex kötelező lesz az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben. A magán-köznevelési intézményeknek az NPK által elfogadott kódexet alapul véve kell saját intézményi kódexet írniuk, míg az egyházaknak csak ajánlásként kell figyelembe venniük a kódex alapelveit”.

Az etikai kódex pontos tartalmára a Nemzeti Pedagógus Kar Etikai Bizottsága tesz majd javaslatot a következő hónapok során.

Hivatkozás:

http://nol.hu/belfold/balog-szentesiti-az-elkulonitest-1500557

http://budapestbeacon.com/public-policy/in-huszartelep-local-roma-insist-their-run-down-school-stay-open/

http://www.nemzetipedkar.hu/wp-content/uploads/2014/09/orszagos-szakmai-tanevnyito_2014_etikai-kodex.pdf