Tízezreket érint a magyarországi jóléti rendszer változása

január 23, 2015

Poverty1

2008-ban a kormányzati kiadáscsökkentés miatt Bajnai Gordon kormánya arendszeres szociális segély mértékét 57.815,- forintban maximalizálta háztartásonként.

2015. március 1-től a jóléti kiadások finanszírozását a jelenlegi formában nem folytatja az állam, ez mintegy 38.000 háztartást érint. A meglévő támogatásokat újak váltják fel, részben az új állami gyermektámogatási program keretében, melynek feltétele, hogy legalább az egyik szülő legalább egy hónapot dolgozzon az adott évben.

2014-ben azok a háztartások igényelhettek maximum 45.568,- forint jóléti támogatást havonta, ahol az egy főre eső jövedelem mértéke nem haladta meg a 25.650,- forintot. Azokban a háztartásokban, ahol az egyik szülő részesült a 22.800,- forintos foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, a rendszeres szociális szegély mértékét ennyivel csökkentették.

Március 1-től az aktív korú magyarok csak 22.800,- forint támogatásért folyamodhatnak havonta, amennyiben a családban az egy főre jutó bevétel nem haladja meg a 26.650,- forintot. Emellett idén január 1-től azok a családok, ahol 2 és 4 év közötti gyermekeket nevelnek, gyermekfelügyeleti támogatásért is folyamodhatnak a kormányhoz, melynek mértéke nem haladhatja meg évente a 268.200,- forintot, függetlenül a gyermekek számától.

2014-ben a megállapított létminimumhoz szükséges összeg havi 87.000,- forint volt. Ez azt jelenti, hogy egy öttagú család esetén, ahol két felnőtt és három gyermek él, az egy főre eső bevétel nem haladja meg az 52.920,- forintot. Ez 34.080,- forinttal kevesebb annál, mint ami a létminimumhoz szükséges.

Továbbá csak az olyan háztartások jogosultak a gyermekfelügyeleti támogatás igénybevételére, ahol egyik gyermek sem jár óvodába vagy olyan egyéb állami intézménybe, ahol ebédet biztosítanak a gyermek számára. 2015 szeptemberétől a 3 és 5 év közötti gyermekeknek kötelező lesz óvodába járniuk, ami nagymértékben csökkenti azoknak a háztartásoknak a számát, melyek jogosultak lesznek a támogatásra.

Ez a tény, illetve az a feltétel, hogy az egyik szülőnek legalább egy hónapig dolgoznia kell az év során, számos civil szervezetet ösztönzött arra, hogy kifejezzék aggodalmukat, miszerint jelentősen növekedni fog a gyermekszegénység és az éhezés.

Március 1-én az úgynevezett lakásfenntartási támogatás is megszűnik, ami jelenleg 455.000 háztartásnak segít hiteltörlesztésük vagy közüzemi számláik rendezésében. Ehelyett a családok az önkormányzatokhoz fordulhatnak támogatásért, de annak mértékét az önkormányzatok szabhatják meg. Jelenleg egy háztartás havonta, lakás-négyzetméterenként 450 forint támogatást kérhet. Egy tipikus lakás Magyarországon nagyjából 65 négyzetméter.

Ugyanez vonatkozik az úgynevezett adósságcsökkentési támogatásra is. Jelenleg a háztartások egy alkalommal, maximum 300.000,- forintot kérhetnek ilyen célra. 2013-ban mintegy 10.500 család élt a lehetőséggel.

Hivatkozás:

http://abcug.hu/kozel-40-ezren-kaptak-megszuno-rendszeres-szocialis-segelyt/